Moottorikelkkailu

Muhoksella on nautinnollista kelkkailla kauniin luonnon keskellä vaihtelevilla kelkkareiteillä. Muhokselta on yhteydet kaikkiin naapurikuntiin ja reittivaihtoehtoja löytyy useita. Voit halutessasi kelkkailla esimerkiksi Utajärvelle, Rokualle tai Ylikiiminkiin ja näistä paikoista vielä pidemmälle eri puolille Oulun seutua.

Viralliset runkoreitit

Muhoksen kunnan alueella on noin 100 km virallisia kelkkareittejä. Virallinen reitti on tieliikennelaissa määritelty moottorikelkkailuun tarkoitettu tie, joka rinnastetaan yleiseen tiehen ja sillä noudatetaan tieliikennelakia. Moottorikelkkareitit tunnistaa pyöreästä sinisestä liikennemerkistä, jossa on valkoinen moottorikelkan kuva.

  • Muhos-Oulu 
  • Muhos-Ylikiiminki
  • Muhos-Utajärvi
  • Muhos-Rokua
  • Muhos-Vaala

Reittejä ja uria voit tarkastella tarkemmin kelkkareitit.fi-sivustolla.

Runkoreittien ylläpidosta kunnan alueella vastaa Muhoksen kunta. Reittien lanauksesta vastaa Oulun alueen kunnat yhteistyössä. Kunta on vastuussa reitin turvallisuudesta silloin, kun virallinen kelkkailukausi on käynnissä. Kelkkareiteillä saa ajaa moottorikelkoilla vain lumipeitteen aikana.

Moottorikelkalla ajoon vaaditaan T-luokan ajokortti. Yleinen nopeusrajoitus moottorikelkkareitillä on 60 km/h ja matkustajia reellä vedettäessä 40 km/h, jos toisin ei ole liikennemerkein määrätty.

Ohjeita reiteillä kulkiessa

  • Moottorikelkkareiteillä olevia ohjeita ja liikennemerkkejä on aina noudatettava
  • Kelkka tulee olla rekisteröity ja vakuutettu
  • Kelkkareiteillä ajaminen edellyttää vähintään T-luokan ajokorttia (15 v.)
  • Kuljettajan ja matkustajan on käytettävä suojakypärää
  • Ajovalojen käyttö on aina pakollista

Moottorikelkkareitit ovat maanmittaustoimituksella virallistettuja ja niillä noudatetaan tieliikennelain määräyksiä moottorikelkkailusta. Poliisi valvoo kelkkaliikennettä virallisilla reiteillä. Suurin sallittu ajonopeus urilla ja reiteillä on 60 km/h, jääpeitteisillä vesialueilla 80 km/h ellei siitä ole rajoituksin toisin määrätty. Perävaunullisella kelkalla, jossa on matkustaja, suurin sallittu nopeus on 40 km/h. Jääalueille merkatut urat ovat ohjeellisia, jokaisen tulee tarkkailla jään kantavuutta liikkuessaan jääalueilla, liikkuminen tapahtuu omalla vastuulla.

Moottorikelkka on maastoajoneuvo ja se on tarkoitettu maastossa ajamista varten. Tiellä ajaminen on pääsääntöisesti kielletty (tien tai sillan ylitys sallittu). Moottorikelkalla ja raskaalla moottorikelkalla saa ajaa metsätiellä, jos tienpitäjä on sulkenut tien muiden moottorikäyttöisten ajoneuvojen liikenteeltä.

Reiteiltä poikkeaminen ilman erillistä lupaa on sallittu vain jääpeitteisillä alueilla.

Luvattomasta maastoliikenteestä toisen maalla rangaistaan maastoliikennerikkomuksesta, rangaistuksena päiväsakkoja. Jos moottorikelkalla ajaa luonnonsuojelualueella (kansallis- tai luonnonpuisto) syyllistyy lisäksi luonnonsuojelurikkomukseen, josta on seuraamuksena lisää päiväsakkoja. Lisäksi on myös mahdollinen korvausvelvollisuus aiheuttamastaan vahingosta, jos esim. ajaa taimikkoa kumoon.

Muhoksen Kelkkakerho ry

Muhoksen Kelkkakerho ry on Muhoksella toimiva kilpa- ja harrastemoottorikelkkailua harrastavien yhdistys.

Jäseneksi liittyminen

Sihteeri Teemu Tuomaala
teemu.tuomaala74@gmail.com
050 485 0559

Lisätiedot

Puheenjohtaja Teemu Karppinen
teemu.karppinen@dnainternet.net
040 736 7550

Facebook: https://www.facebook.com/Muhoksenkelkkakerho
Instagram: https://www.instagram.com/muhoksenkelkkakerho/

Runkoreittien ylläpidosta vastaa Muhoksen kunta

Maanrakennusmestari
Hannu Leskelä
044 4970 313
hannu.leskela@muhos.fi

Suosittelemme 112 Suomi -mobiilisovellusta