Lautakunnat

Valtuusto päättää mitä lautakuntia kunnassa on ja niiden jäsenmäärästä ja toimivallasta. Lautakuntien jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä. Yleensä valitaan pariton määrä, jotta äänet eivät yksittäisten kokousasioiden käsittelyssä äänestettäessä mene tasan. Lautakunnalla on oltava puheenjohtaja ja tarpeellinen määrä varapuheenjohtajia. Puheenjohtajisto valitaan samalla kuin jäsenet valitaan.

Lautakuntien varsinaisten jäsenten sekä henkilökohtaisten varajäsenten sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@lh.muhos.fi.

Opetus- ja kasvatuslautakunta

Opetus- ja kasvatuslautakunnan kokoukset pidetään pääsääntöisesti keskiviikkoisin klo 18.00 alkaen. Opetus- ja kasvatuslautakunnan tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä Muhoksen kunnan verkkosivuilla viikon päästä kokouksesta.

Varsinainen jäsenHenkilökohtainen varajäsen
Rauhio Ville, PS, puheenjohtajaPöykiö Heidi, PS
Pohjola-Malmberg Jaana, KESK, varapuheenjohtajaPiilonen Tuomas, KESK
Ervasti Tapani, KESKTaivalkoski Minna, KESK
Huusko Hanne, VASPerkiö Pasi, SDP
Paloviita Jaana, sit.Tuusa Jussi, KOK
Pitkänen Tuomo, KESKHänninen Mari, KESK
Suomela Eero, PSPirnes Harri, PS

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta

Varsinainen jäsenHenkilökohtainen varajäsen
Tuomaala Leena, KESK, puheenjohtajaHänninen Mari, KESK
Pirnes Harri, PS, varapuheenjohtajaLeppänen Jani, PS
Kiesilä Hilkka, sit.Jaukka Esko, VAS
Kukkonen Pertti, sit.Tajakka Heikki
Sirkko Jari, PSValkonen Eija-Leena, PS
Tölli Samuli, KESKGöransson Gunnar, KESK
Ukkola Susanna, KESKTaivalkoski Minna, KESK

Yhdyskuntalautakunta

Yhdyskuntalautakunnan kokoukset pidetään pääsääntöisesti kuukauden kolmantena maanantaina klo 18.30 alkaen. Yhdyskuntalautakunnan tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä teknisessä toimistossa viikon päästä kokouksesta.

Varsinainen jäsenHenkilökohtainen varajäsen
Räisänen Jaakko, KESK, puheenjohtajaTuomaala Leena, KESK
Latvanlehto Jaakko, VAS, varapuheenjohtajaKauppinen Ari, VAS
Karvonen-Köykkä Auli, KDKylmänen Lari, sit.
Piilonen Tuomas, KESKUkkola Susanna, KESK
Tihinen Sirkka, KESKTaivalkoski Minna, KESK
Valkonen Eija-Leena, PSKamula Reijo, PS
Väisänen Mika, PSSirkko Jari, PS

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta kokoontuu tarvittaessa, vuosittain itselleen tekemän tarkastussuunnitelman mukaisesti. Ulkoisella tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus lautakunnan kokouksissa. Lautakunnan määräämillä luottamushenkilöillä ja viranhaltijoilla on läsnäolovelvollisuus lautakunnan kokouksessa tarkastuslautakunnan niin päättäessä. Tarkastuslautakunnan päätökset tehdään ilman viranhaltijaesittelyä puheenjohtajan selostuksen pohjalta. Tarkastuslautakunnan arvioinnin tulokset raportoidaan vuosittain valtuustolle annettavassa arviointikertomuksessa.

Varsinainen jäsenHenkilökohtainen varajäsen
Mattila Pirkko, KESK, puheenjohtajaRauhio Sinikka, KESK
Repo Hannele, SDP, varapuheenjohtajaKaiponen Juha, SDP
Aitta Eero, PSLeppänen Jani, PS
Nuutinen Risto, VASHuusko Pasi, VAS
Tajakka Päivi, KOKHuovinen Riitta, KESK

Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunta kokoontuu tarvittaessa puheenjohtajan kutsusta. Pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävillä seitsemäntenä päivänä kokouksesta kokouspäivää mukaan lukematta. Kunnan keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään viisi. Varajäsenet on asetettu siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Sekä jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä.

Varsinainen jäsenVarajäsenet kutsumisjärjestyksessä
Kohtalo-Törmänen Helena, SDP, puheenjohtajaTuomaala Teemu, sit.
Saarenpää Kaarlo, KESK, varapuheenjohtajaHonkanen Veli-Pekka, KESK
Kangas Sami, VASAiraksinen Kirsti, VAS
Pahkala Tero, sit.Ruottinen Liisa, KESK
Väisänen Mika, PS
Pöykiö Heidi, PSGöransson Gunnar, KESK

 Kuntien välinen yhteistoiminta

Opetus- ja kasvatuslautakunta
Pöytäkirjat ja esityslistat

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta
Pöytäkirjat ja esityslistat

Yhdyskuntalautakunta
Pöytäkirjat ja esityslistat

Tarkastuslautakunta
Pöytäkirjat ja esityslistat

Keskusvaalilautakunta
Pöytäkirjat ja esityslistat

Lautakuntien pöytäkirjat 31.12.2022 saakka
Linkki pöytäkirjoihin