Lautakunnat

Valtuusto päättää mitä lautakuntia kunnassa on ja niiden jäsenmäärästä ja toimivallasta. Lautakuntien jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä. Yleensä valitaan pariton määrä, jotta äänet eivät yksittäisten kokousasioiden käsittelyssä äänestettäessä mene tasan. Lautakunnalla on oltava puheenjohtaja ja tarpeellinen määrä varapuheenjohtajia. Puheenjohtajisto valitaan samalla kuin jäsenet valitaan.

Lautakuntien varsinaisten jäsenten sekä henkilökohtaisten varajäsenten sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@lh.muhos.fi.

Hyvinvointilautakunta

Hyvinvointilautakunnan kokoukset pidetään pääsääntöisesti keskiviikkoisin klo 17.00 alkaen. Hyvinvointilautakunnan tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä Muhoksen kunnan verkkosivuilla viikon päästä kokouksesta.

Varsinainen jäsenHenkilökohtainen varajäsen
Rauhio Ville, PS, puheenjohtajaPöykiö Heidi, PS
Pohjola-Malmberg Jaana, KESK, varapuheenjohtajaPiilonen Tuomas, KESK
Ervasti Tapani, KESKTaivalkoski Minna, KESK
Huusko Hanne, VASPerkiö Pasi, SDP
Kaukola Siiri, sit.Tuusa Jussi, KOK
Pitkänen Tuomo, KESKHänninen Mari, KESK
Suomela Eero, PSMustonen Anu, PS

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokoukset pidetään pääsääntöisesti kuukauden kolmantena keskiviikkona klo 17.00 alkaen. Sosiaali- ja terveyslautakunnan tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kunnanvirastossa viikon päästä kokouksesta.

Varsinainen jäsenHenkilökohtainen varajäsen
Kukkonen Pertti, sit., puheenjohtajaKukkonen Virpi, sit.
Tuomaala Leena, KESK, varapuheenjohtajaVäätäjä Minna, KESK
Kiesilä Hilkka, VASKankaanpää Ari, VAS
Mustonen Anu, PSValkonen Eija-Leena, PS
Pirnes Harri, PSNieminen Ahti, PS
Tölli Samuli, KESKRissanen Anneli, KESK
Ukkola Susanna, KESKGöransson Gunnar, KESK

Tekninen lautakunta

Teknisen lautakunnan kokoukset pidetään pääsääntöisesti kuukauden kolmantena maanantaina klo 18.30 alkaen. Teknisen lautakunnan tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä teknisessä toimistossa viikon päästä kokouksesta.

Varsinainen jäsenHenkilökohtainen varajäsen
Räisänen Jaakko, KESK, puheenjohtajaTuomaala Leena, KESK
Latvanlehto Jaakko, VAS, varapuheenjohtajaKauppinen Ari, VAS
Karvonen-Köykkä Auli, KDKylmänen Lari, sit.
Piilonen Tuomas, KESKUkkola Susanna, KESK
Salmela Krista, PSKukkonen Anu, PS
Tihinen Sirkka, KESKTaivalkoski Minna, KESK
Väisänen Mika, PSSirkko Jari, PS

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta kokoontuu tarvittaessa, vuosittain itselleen tekemän tarkastussuunnitelman mukaisesti. Ulkoisella tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus lautakunnan kokouksissa. Lautakunnan määräämillä luottamushenkilöillä ja viranhaltijoilla on läsnäolovelvollisuus lautakunnan kokouksessa tarkastuslautakunnan niin päättäessä. Tarkastuslautakunnan päätökset tehdään ilman viranhaltijaesittelyä puheenjohtajan selostuksen pohjalta. Tarkastuslautakunnan arvioinnin tulokset raportoidaan vuosittain valtuustolle annettavassa arviointikertomuksessa.

Varsinainen jäsenHenkilökohtainen varajäsen
Mattila Pirkko, KESK, puheenjohtajaRauhio Sinikka, KESK
Repo Hannele, SDP, varapuheenjohtajaKaiponen Juha, SDP
Aitta Eero, PSMustonen Teemu, PS
Nuutinen Risto, VASHuusko Pasi, VAS
Tajakka Päivi, KOKHuovinen Riitta, KESK

Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunta kokoontuu tarvittaessa puheenjohtajan kutsusta. Pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävillä seitsemäntenä päivänä kokouksesta kokouspäivää mukaan lukematta. Kunnan keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään viisi. Varajäsenet on asetettu siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Sekä jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä.

Varsinainen jäsenVarajäsenet kutsumisjärjestyksessä
Kohtalo-Törmänen Helena, SDP, puheenjohtajaTuomaala Teemu, sit.
Saarenpää Kaarlo, KESK, varapuheenjohtajaHonkanen Veli-Pekka, KESK
Kangas Sami, VASAiraksinen Kirsti, VAS
Kukkonen Anu, PSRuottinen Liisa, KESK
Pahkala Tero, sit.Väisänen Mika, PS
Göransson Gunnar, KESK

 Kuntien välinen yhteistoiminta

Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirjat ja esityslistat

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirjat ja esityslistat

Tekninen lautakunta
Pöytäkirjat ja esityslistat

Tarkastuslautakunta
Pöytäkirjat ja esityslistat

Keskusvaalilautakunta
Pöytäkirjat ja esityslistat