Sähköinen asiointi

Varhaiskasvatusaikojen ja poissaolojen ilmoittaminen

Muhoksen kunnan varhaiskasvatuksessa hoitoaikojen ja poissaolojen ilmoittamiseen käytetään Edlevo-palvelua.

Varhaiskasvatuksen aikavaraukset tehdään aina kokonaisina viikkoina. Varhaiskasvatuksen aikojen varaaminen lukittuu aina sunnuntaisin klo 24.00 ja sen jälkeen ajan varaaminen sähköisesti seuraavalle viikolle ei ole mahdollista. Jokaisella päivälle tulee olla merkintä; joko varhaiskasvatuksen aika tai poissaolo.

Asennusohje huoltajat (mobiilikäyttäjät)
Varhaiskasvatusajat sovellusohje / tiedote

Sähköiset palvelut

Varhaiskasvatuksen sähköisiin palveluihin voit kirjautua tämän linkin kautta.

Sähköisissä palveluissa voi

  • tehdä hakemuksen varhaiskasvatukseen / ilmoittaa lapsen esiopetukseen
  • tehdä hakemuksen avoimeen varhaiskasvatukseen
  • irtisanoa varhaiskasvatuspaikan
  • saada arvion varhaiskasvatuksen maksusta
  • hyväksyä korkein varhaiskasvatuksen asiakasmaksu
  • ilmoittaa loma-ajat (kesäajan poissaolot, joista tiedotetaan erikseen)
  • muuttaa yhteystietoja (puhelin- ja sähköpostitiedot)

Varhaiskasvatuspalveluihin voi hakea ympäri vuoden. Varhaiskasvatuksen hakemus on voimassa yhden vuoden hakemuksen jättöpäivästä alkaen.

Hakemus kunnalliseen varhaiskasvatukseen tulee jättää viimeistään neljä kuukautta ennen varhaiskasvatuksen toivottua alkamisajankohtaa. Mikäli varhaiskasvatuksen tarve ei ole ennakoitavissa ja varhaiskasvatuksen äkillinen tarve johtuu työllistymisestä tai äkillinen opintojen alkaminen ja lapsen varhaiskasvatuksen tarve ei ole ennakoitavissa, hakemus on jätettävä viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee paikan.

Hakemuksen varhaiskasvatukseen voi täyttää ja lähettää sähköisesti. Palvelu vaatii pankkitunnistautumisen.

Varhaiskasvatusaikojen ja poissaolojen ilmoitus
Edlevo

Sähköiset palvelut
www-sivut

Hakeminen varhaiskasvatukseen
Sähköinen hakemus

Varhaiskasvatusjohtaja
Anu Vartiainen
044 4970 115
anu.vartiainen@muhos.fi

Toimistosihteeri
Pirkko Manelius
044 4970 117
pirkko.manelius@muhos.fi