Avoin varhaiskasvatus

Avoimet varhaiskasvatuspalvelut ovat osa kunnan varhaiskasvatusta ja toimintaan osallistuminen ei katkaise kotihoidon tukea. Avoimen varhaiskasvatuksen lapsiryhmissä lapsi saa leikin ja liikunnan kokemuksia yhdessä toisten lasten kanssa. Toiminta tukee lapsen myönteistä minäkäsitystä, ilmaisu- ja vuorovaikutustaitoja sekä ajattelun kehittymistä. Ryhmiä ohjaa lastentarhanopettaja ja lastenhoitaja.

Avoin varhaiskasvatustoiminta sisältää vapaata yhdessäoloa ja leikkimistä sekä esimerkiksi kädentaitoja, musiikkia, liikuntaa ja retkiä. Vanhemmilla on myös mahdollisuus saada tukea vanhemmuuteen sekä keskustella kasvatuksesta, lapsen kehityksestä ja lapsiperheen arjesta.

Avoimen varhaiskasvatustoiminnan ryhmät on tarkoitettu kotihoidossa oleville yli 2-vuotiaille lapsille. Varhaiskasvatusryhmät kokoontuvat 2 kertaa viikossa. Päivittäinen toiminta-aika on 3 tuntia/kerta ja sitä toteutetaan aamu- ja iltapäivisin. Toiminnassa ei tarjota aterioita, joten lapsella voi olla mukana omat pienet eväät.

Avoin varhaiskasvatustoiminta noudattaa esiopetuksen loma-aikoja ja toimintamaksu on 10 €/lapsi/kk. Hakemuksesta maksusta voi vapautua samoin perustein kuin varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta (ns. 0-maksuluokka).

Hakeminen avoimeen varhaiskasvatukseen

Avoimen varhaiskasvatuksen ryhmiin on jatkuva haku ja hakemuksen voi tehdä sähköisesti varhaiskasvatuksen portaalin kautta.

Avoimen varhaiskasvatuksen lapsiryhmien valintajärjestys:
1) kokoaikaisesta tai osa-aikaisesta (laajuudella olevat) varhaiskasvatuspaikasta luopuvat lapset ja
2) hakijat hakujärjestyksessä, huomioiden tuen tarvitsijat.

Avoimen varhaiskasvatuksen paikan voi irtisanoa kesken kauden ryhmään ilmoittamalla.

Sähköinen varhaiskasvatushakemus

Avoimen varhaiskasvatuksen ryhmät
Jussilantie 4 A 6 (2. krs.)
91500 Muhos

044 4970 144

avoin.varhaiskasvatus@edumuhos.fi

PAJUT ma ja to klo 8.30-11.30
JALAVAT ti ja pe klo 8.30-11.30