Avoin varhaiskasvatus

Avoimen varhaiskasvatuksen palvelut on tarkoitettu kotihoidossa oleville lapsille ja heidän perheilleen. Toiminta on ohjattua ja tavoitteellista varhaiskasvatusta, joka perustuu Muhoksen kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaan.

Avoin varhaiskasvatustoiminta sisältää vapaata yhdessäoloa ja leikkimistä sekä esimerkiksi kädentaitoja, musiikkia, liikuntaa ja retkiä. Vanhemmilla on myös mahdollisuus saada tukea vanhemmuuteen sekä keskustella kasvatuksesta, lapsen kehityksestä ja lapsiperheen arjesta.

Avoin varhaiskasvatustoiminta noudattaa esiopetuksen loma-aikoja ja toimintamaksu on 10 €/lapsi/kk. Hakemuksesta maksusta voi vapautua samoin perustein kuin varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta (ns. 0-maksuluokka).

Avoimen varhaiskasvatuksen lapsiryhmien valintajärjestys:
1) kokopäiväpaikasta luopuvat lapset ja
2) hakijat hakujärjestyksessä, huomioiden tuen tarvitsijat.

Avointa varhaiskasvatustoimintaa tarjotaan Koivulehdon ja Päivärinteen päiväkodeissa.

Koivulehdon päiväkodin avoin varhaiskasvatus

Avoimen perheryhmän toimintaan lapsi voi osallistua yhdessä vanhempansa kanssa. Perheryhmä on alle kouluikäisten lasten ja vanhempien yhteistä toimintaa, jossa avoimen varhaiskasvatuksen henkilökunta on mukana. Perheryhmä toimii keskiviikkoisin klo 9.30-11.30 ja se on avoin ja maksuton eikä sinne tarvitse ilmoittautua ennakkoon.

Varhaiskasvatusryhmät on tarkoitettu kotihoidossa oleville yli 2-vuotiaille lapsille. Varhaiskasvatusryhmät kokoontuvat 2 kertaa viikossa. Avoimen varhaiskasvatuksen ryhmiin on jatkuva haku ja hakemuksen voi tehdä sähköisesti. Avoimen varhaiskasvatuksen paikan voi irtisanoa kesken kauden ryhmään ilmoittamalla.

Koivulehdon päiväkoti
Tehtaantie 2
91500 Muhos

044 4970 144

avoin.varhaiskasvatus@edumuhos.fi

PAJUT ma ja to klo 8.30-11.30
SAARNIT ma ja to klo 12.30-15.30
JALAVAT ti ja pe klo 8.30-11.30
POPPELIT ti ja pe klo 12.30-15.30
PERHERYHMÄ ke klo 9.30-11.30

Päivärinteen päiväkodin avoin varhaiskasvatus

Toimintakaudella 2020-2021 avoin varhaiskasvatus toteutetaan ulkotoimintana päiväkodin läheisyydessä olevalla metsäalueella. Ulkotoiminta on tarkoitettu 3-5-vuotiaille lapsille. Ryhmät kokoontuvat kahdesti viikossa kolmen tunnin ajan.

Päivärinteen päiväkoti
Koulutie 2
91410 Jokirinne

044 4970 149

avoin.paivarinne@edumuhos.fi

KANERVAT ma ja to klo 8.30-11.30
JÄKÄLÄT ti ja pe klo 8.30-11.30