Etsivä nuorisotyö

Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tavoitteena on olla läsnä nuorten keskuudessa ja tarjota mahdollisuus turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin. Etsivä nuorisotyö etsii nuoren kanssa ratkaisuja nuoren pulmiin ja kysymyksiin ja auttaa nuorta saavuttamaan tarvitsemansa palvelut.

Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa ja auttaa 15-28-vuotiaita nuoria sellaisen palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään heidän kasvuaan, itsenäistymistään, osallisuuttaan yhteiskuntaan ja muuta elämänhallintaa sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille. Etsivä nuorisotyö perustuu nuoren vapaaehtoisuuteen ja nuoren kanssa tehtävään yhteistyöhön. Kuka tahansa voi ottaa yhteyttä etsivään nuorisotyöhön, jos huoli nuoren tilanteesta on herännyt.

Yksittäisten nuorten ja nuorten ryhmien tukemisen lisäksi etsivällä nuorisotyöllä on myös muu yhteiskunnallinen tehtävä – tuoda palveluiden ulkopuolella olevien nuorten ääni kuuluviin, tehdä näkyväksi palveluvajeita ja niitä yhteiskunnan tukiverkon rakoja, joista nuoret voivat pudota. Etsivä nuorisotyö tuottaa tietoa nuorten elinoloista ja ajankohtaisista ilmiöistä, sillä työtä tehdään siellä, missä nuoret ovat, sellaisten nuorten kanssa, jotka tuntevat usein ammattilaisia paremmin palvelujärjestelmän heikot kohdat.

Etsivä nuorisotyö on aina nuorelle maksutonta. Etsivä nuorisotyö työskentelee ennaltaehkäisevällä otteella sellaisten nuorten parissa, joilla on usein tarvetta myös korjaaville palveluille. Työskentely on paikoin hyvin intensiivistä ja liikkuu nuorisotyön ja sosiaaliohjauksen rajapinnalla, ankkuroituen kuitenkin selvästi nuorisotyöhön ohjaavien lakien, eetoksen ja perustehtävän kautta. Etsivän nuorisotyön tehtävä on tukea nuoria rakentamaan elämästään sellaista, että he ovat tyytyväisiä ja pääsevät eteenpäin. Työskentelyn keskellä on nuori itse; hän on toimija, joka ammattilaisen tuella tekee itse päätökset elämänsä suunnasta.

Yhteydenottopyyntö, etsivä nuorisotyö

Haluan, että etsivä nuorisotyöntekijä ottaa minuun yhteyttä

Etsivä nuorisotyöntekijä
Minde Lukkari
044 4970 161
minde.lukkari@muhos.fi

Etsivä nuorisotyöntekijä tavattavissa ilman ajanvarausta torstaisin klo 12-14 Vinkkelissä (Valtatie 30). Tervetuloa!