Vaalit ja äänestäminen

Kuntavaalit

Kuntavaaleissa valitaan valtuutetut kuntien valtuustoihin. Kunnanvaltuutetut käyttävät kuntien ylintä päätösvaltaa neljän vuoden ajan. Kuntalaki määrää valtuutettujen vähimmäismäärän, ja lopullisen päätöksen valtuutettujen määrästä tekee kunnanvaltuusto. Muhoksella kunnanvaltuustoon kuuluu 27 jäsentä.

Kuntavaalit toimitetaan neljän vuoden välein. Seuraavat kuntavaalit ovat vuonna 2025.

Eduskuntavaalit

Suomen perustuslain mukaan valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontuva eduskunta. Eduskuntaan kuuluu 200 kansanedustajaa.

Kansanedustajat valitaan joka neljäs vuosi toimitettavilla vaaleilla. Vaalipäivä on vaalivuoden huhtikuun kolmas sunnuntai. Eduskuntavaaleissa äänioikeutettuja ovat kaikki viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttäneet Suomen kansalaiset. Seuraavat eduskuntavaalit ovat vuonna 2023.

Europarlamenttivaalit

Euroopan parlamentti on yksi Euroopan unionin lainsäädäntöelimistä. EU-kansalaiset valitsevat sen jäsenet suorilla vaaleilla, jotka järjestetään kaikissa jäsenvaltioissa joka viides vuosi. Seuraavat vaalit toimitetaan vuonna 2024. Europarlamenttivaalit toimitetaan siten, että kukin jäsenvaltio järjestää vaalit oman kansallisen lainsäädäntönsä puitteissa.

Presidentinvaali

Suomen perustuslain 54 §:n mukaan tasavallan presidentin valitsee Suomen kansa välittömällä (suoralla) vaalilla syntyperäisistä Suomen kansalaisista kuuden vuoden pituiseksi toimikaudeksi. Sama henkilö voidaan valita presidentiksi enintään kahdeksi peräkkäiseksi toimikaudeksi.

Presidentti valitaan suoralla, tarvittaessa kaksivaiheisella vaalilla. Vaalipäivä on vaalivuoden tammikuun neljäs sunnuntai. Seuraavan kerran presidentinvaali toimitetaan vuonna 2024.

Äänestyspaikat Muhoksella

001 Pohjoinen
Hyrkin koulu
Mettäperäntie 5
91410 Jokirinne

002 Eteläinen
Koivu ja Tähti -kulttuurikeskus
Muhostie 2
91500 Muhos

Lisätietoa vaaleista
www.vaalit.fi