Taloyhtiölupa

Taloyhtiö voi yhdellä luvalla hakea rakennusluvan kaikille taloyhtiön huoneistoille kuten parveke- ja terassilasituksille, pesuhuoneremonteille, kengityksille tai talotekniikan muutos ja korjaustöille. Osakkaat voivat toteuttaa pesuhuoneremonttejaan omaan tahtiinsa, valmiilla suunnitelmilla ja valmiiksi luvitettuna. Lupa on halvempi kuin jokainen pesuhuoneremontti erikseen haettuna. Edellytyksenä on, että asianmukaiset suunnitelmat on laadittu ja taloyhtiöllä on koko luvan ajan nimettynä / hyväksytettynä vastaava työnjohtaja. Yksilölliset pesuhuoneremontit ja laajennukset luvitetaan erikseen ellei niitä ole sisällytetty lupaan.

Taloyhtiöluvan etuja ovat:

 • Taloyhtiöiden remonttien laatutaso nousee asianmukaisten, valmiiden suunnitelmien myötä.
 • Työmaalle saadaan toteutuksesta vastaava, kelpoinen henkilö, joka on rakentamisen ammattilainen.
 • Lupien hakeminen helpottuu.

Vastaavan työnjohtajan (VTJ) ei tarvitse sitoutua 10 vuodeksi lupaan. VTJ voi olla palkattuna esim. puitesopimuksella kolmeksi vuodeksi. Tämän vastaavan työnjohtajan irtisanoutuessa, uusi puitesopimuksella valittu työnjohtaja nimetään ja hyväksytetään lupaan. Vastaava työnjohtaja voi olla myös kylpyhuonekohtainen. Työnjohtajan vaihtamisesta ei tule maksua.

Katselmukset

 • Aloituskokous, jossa käydään läpi vastaavan työnjohtajan ja taloyhtiön edustajan kanssa luvan ehdot.
 • Ensimmäineen huoneistoon tehdään rakennekatselmus ja osittainen loppukatselmus (käyttöönottokatselmus)
 • Seuraavista pesuhuoneista tehdään aloitusilmoitus ja tarvittaessa pidetään rakennekatselmuksia
 • Vastaava työnjohtaja kirjaa käyttöönottokatselmuksen huonekorttiin tai tarkistusasiakirjaan. 
 • Viimeiseen luvan pesuhuoneeseen pidetään lopullinen loppukatselmus, joka sulkee luvan ja lopettaa vastaavan työnjohtajan vastuun. 

Taloyhtiölupaa haetaan kuten muitakin rakennuslupia. Lupa on voimassa 5 vuotta, mutta sille voidaan myöntää jatkolupia 10 vuoteen asti.

 • Rakennuslupa haetaan www.lupapiste.fi-palvelusta
 • Lupahakemus koskee pesuhuoneiden perustyyppejä
 • Yksilölliset ratkaisut ja laajennukset luvitetaan erikseen ellei niitä ole sisällytetty lupaan
 • Taloyhtiö teettää ammattilaisella asianmukaiset suunnitelmat

Rakennustarkastaja
Eero Airaksinen
044 4970 302
eero.airaksinen@muhos.fi