Opinto-ohjelma

Ajantasaista tietoa kursseistamme löytyy kurssitarjottimeltamme. Tiedotamme kursseista myös paikallislehdissä, Instagramissa sekä Facebookissa – seuraa ilmoitteluamme.

Oulujoki-Opiston kursseille ilmoittautuminen

  • sähköisesti
  • puhelimitse toimistoon 044 4970 011 (ma klo 8.00-16.00, ti-to klo 8.00-12.30)
  • käymällä opiston toimistossa (Muhostie 5, 91500 Muhos)
    (käynti toimistoon yläkoulun pääovesta, toimisto vasemmalla 1. krs. aulassa, luokka P101)

HUOM! Ilmoittautumista sähköpostitse, tekstiviestillä tai puhelinvastaajaan emme vastaanota.

Tarkat ilmoittautumisajat näet ko. kurssin kohdalla.
Uusien kurssien opiskelupaikat täytetään yleensä ilmoittautumisjärjestyksessä.

Musiikkikouluun järjestetään vuosittain erillinen pääsykoe, josta ilmoitetaan paikallislehdissä, opiston kotisivulla sekä sosiaalisessa mediassa.

Maksukäytännöt

Muhoksen ja Utajärven kunnat ja valtio rahoittavat osan menoista. Sen vuoksi maksut voidaan pitää kohtuullisina. Maksut ovat kurssikohtaiset ja vaihtelevat järjestämiskustannusten mukaan. Kurssimaksu on mainittu aina kurssin yhteydessä. Lisäksi osallistuja hankkii itse työ- ja oppimateriaalit. Opisto ei ota vastaan ilmoittautumisia, jos opiskelijalla on kurssimaksuja maksamatta.

Oulujoki-Opistossa on käytössä ePassi. ePassi-maksulle on oma maksupainike ja voit sen kautta maksaa kurssimaksun omalta etutililtäsi sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä. ePassilla maksettua kurssimaksua ei palauteta tai vaihdeta rahaksi.

Taiteen perusopetuksen opinnoissa (kuvataide ja musiikki) on mahdollista hakea erillisen hakemuksen mukaan lukukausimaksuvapautusta ja sisaralennusta. Taiteen perusopetuksen lukukausimaksut voi halutessaan maksaa kahdessa erässä. Ota tällöin yhteyttä opiston toimistoon.

Kurssilta poissaolo ei alenna kurssimaksua. Viikoittainen opintoryhmä/soittotunti/taidekoulu voi peruuntua yhden kerran lukukauden aikana opettajan sairastumisen takia eikä sitä tällöin korvata opiskelijalle. Jos poissaolokertoja tulee enemmän, hankitaan opettajalle sijainen tai tunnit korvataan myöhemmin, mistä ilmoitetaan opiskelijoille.

Kurssien peruutus, huomautuslaskut ja perintä

Jos asiakas peruu varaamansa kurssipaikan, tulee se tehdä vähintään 5 vrk ennen kurssin alkua. Peruutus on tehtävä opiston toimistoon, p. 044 4970 011 (ma klo 8.00-16.00, ti-to klo 8.00-12.30). Muussa tapauksessa veloitetaan koko kurssimaksu. Laskun maksamatta jättäminen tai opettajalle ilmoittaminen ei ole peruutus. Jos haluat osallistua koko lukuvuoden kestävällä kurssilla pelkästään syyslukukaudelle, muista perua osallistumisesi viimeistään 5 vrk ennen kevätlukukauden alkua. Muussa tapauksessa kurssimaksu peritään myös kevätlukukaudelta.

Voimassa olevan lainsäädännön mukaan viivästyneistä kurssi- tai muista maksuista saadaan periä korkoa ja maksut ovat ilman tuomiota ja päätöstä ulosottokelpoisia. Maksamattomista laskuista lähetetään ensin huomautuslasku. Tämän jälkeen edelleen maksamattomat laskut menevät perintään.

Jos kurssi peruuntuu, siitä lähetetään tietoa puhelimitse, tekstiviestillä tai sähköpostitse kaikille ennakkoon ilmoittautuneille.

Koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanneohjeistus

Oulujoki-Opisto noudattaa voimassa olevia viranomaisohjeita koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Seuraamme tilannetta jatkuvasti ja muutamme omia ohjeitamme viranomaisten ohjeistusten mukaisiksi. Koronapandemian uusiutuminen voi aiheuttaa muutoksia opetusjärjestelyissä esimerkiksi ryhmien maksimikokojen osalta tai johtaa opetuksen siirtymiseen etä- tai verkko-opetukseksi taikka kurssin peruuntumiseen.

Ylivoimainen este

Ylivoimainen este (force majeure) tarkoittaa sellaista osapuolelle ilmaantunutta yllättävää ja ennalta arvaamatonta tapahtumaa, joka estää sopimuksen täyttämisen. Ylivoimainen este on aina sen kohdanneelle osapuolelle sellainen tapahtuma, johon ei voi valmistautua (esimerkiksi sota, kulkutauti, luonnonmullistus, viranomaisen kielto tai määräys).

Koronavirus aiheuttaa force majeure -tilanteen. Pandemian aikana Oulujoki-Opisto noudattaa muun muassa valtioneuvoston, terveysviranomaisten ja Aluehallintoviraston ohjeistuksia esimerkiksi lähiopetuksen järjestämisessä.

Opetuksen siirtäminen verkko-opetukseksi

Mikäli lähiopetukseen tulee rajoituksia viranomaisilta, opetus muutetaan etäopetukseksi, mikäli se on kurssin käytännön järjestelyiden ja kurssisisällön kannalta mahdollista.

Riskiryhmiin kuuluvat

Kansalaisopistotoimintaan osallistuminen perustuu vapaaehtoisuuteen, ja osallistujat määrittävät osallistumisensa omista lähtökohdistaan. Kurssille osallistujan tulee itse arvioida mahdollinen riskiryhmään kuulumisensa ja rajoittaa osallistumistaan sen mukaan.

Kurssimaksun palautuksen ehdot

  1. Jos opetus voidaan toteuttaa tai sitä voidaan jatkaa verkko- tai etäopetuksena, kurssimaksua ei palauteta. Jos opetus voidaan kokonaisuudessaan siirtää toteutettavaksi myöhemmin, kurssimaksu otetaan huomioon opiskelijan ilmoittautuessa myöhemmin järjestettävälle kurssille. Järjestettävään verkko- tai etäopetukseen tai korvaaviin kurssin osallistumiskertoihin osallistumatta jättäminen ei ole peruste kurssimaksun palautukselle.
  2. Mikäli opetusta ei voida jatkaa etä- tai verkko-opetuksena, laskutamme vain toteutuneiden kurssikertojen mukaan. Koronatilanteen vuoksi laskutamme kurssi- ja lukukausimaksut vasta lukukausien loppupuolella.

Seuraa ajantasaista koronaohjeistusta vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen järjestämisestä osoitteessa www.oph.fi/opetustoimi-ja-koronavirus.

Kurssien opiskelijamäärät

Opintoryhmän toiminnan aloittaminen ja toiminnassa pysyminen edellyttää yleensä 8 opiskelijan läsnäolon. Liikuntaryhmissä pitää olla 10 ilmoittautunutta, jotta kurssi aloitetaan. Siksi ilmoittautuminen ajoissa on tärkeää. Rehtori voi harkinnan mukaan tehdä poikkeavan päätöksen.

Opiston pitämät rekisterit

Oppilaitos voi henkilötietolain (523/99) 13 § perusteella käsitellä opiskelijan henkilötunnusta. Henkilötunnus on tarpeen opiskelijan yksiselitteisessä yksilöinnissä, jota tarvitaan opiskelijan ja oppilaitoksen oikeuksien sekä velvollisuuksien toteuttamiseksi (mm. opetuksen järjestäminen, tutkinnot, todistukset, maksut). Opiskelijan henkilötunnusta tai muuta tietoa ei luovuteta ulkopuolisille, vaan käytetään ainoastaan opetuksen järjestämisestä aiheutuviin toimenpiteisiin ja opiskelijarekisterin lainmukaiseen ylläpitoon. Oulujoki-Opiston opiskelijoita koskevat tiedot on rekisteröity Hellewi-järjestelmän henkilötietorekisteriin. Järjestelmän tietosuojaseloste on nähtävillä opiston toimistossa ja oheisesta liitteestä: Tietosuojaseloste. Annettuasi tiedotus- ja markkinointiluvan, Oulujoki-Opisto tiedottaa vain opiston omasta toiminnasta.

Opintoseteli

Oulujoki-Opisto on saanut Opetushallitukselta opintoseteliavustusta senioreille (+63 v.), eläkeläisille, työttömille ja alhaisen pohjakoulutuksen omaaville henkilöille järjestettävään koulutukseen. Myönnetty opintoseteliavustus käytetään vuoden 2021-2022 aikana.

Opintosetelin arvo on 10.8.2021 alkaen 15 € ja se voidaan käyttää kurssimaksun korvaamiseen tai alentamiseen Oulujoki-Opiston järjestämillä kursseilla Muhoksella ja Utajärvellä. Opintoseteliä voi käyttää ainoastaan tutkintoon johtamattomaan koulutukseen. Opiskelijan tulee hakemusta jättäessään tarvittaessa todistaa oikeutensa edun saamiseksi. Opintosetelin myöntämisestä/myöntämättä jättämisestä tekee rehtori. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä ja tukea myönnetään niin kauan kuin määrärahaa riittää. Päätös kirjataan hallinto-ohjelmaan, jolloin tieto päätöksestä siirtyy suoraan laskutukseen.

Opintoseteli on saajalle henkilökohtainen eikä sitä voi vaihtaa rahaksi. Seteleitä voi hakea sähköisesti Muhoksen kunnan www-sivulta, tai käydä täyttämässä se Muhoksen ja Utajärven asiointipisteissä tai Oulujoki-Opiston toimistossa. Seteleitä on rajoitettu määrä, ja niitä voidaan myöntää kaksi seteliä / opiskelija / lukukausi. Lomake palautetaan viimeistään viikon sisällä kurssin alkamisesta (paperiset setelihakemukset palautetaan Oulujoki-Opiston toimistoon os. Oulujoki-Opisto, PL 39, 91501 Muhos tai skannattuna osoitteella opisto@muhos.fi). Myöhemmin palautettuja opintosetelihakemuksia ei huomioida. Opintoseteli haetaan erikseen sekä syys- että kevätlukukaudelle. Syyslukukauden hakuaika alkaa 10.8.2021, kevätlukukauden hakuaika alkaa 10.1.2022. Ennen hakuajan alkamista palautettuja hakemuksia ei huomioida.

Tästä voit hakea opintoseteliä sähköisesti
Tästä voit tulostaa opintosetelin hakulomakkeen (.pdf)

Utajärven kurssien alennusseteli (OjO-seteli)

Utajärven kunta tarjoaa kuntalaisilleen alennussetelin opiston kurssimaksuihin. OjO-setelillä alennetaan Oulujoki-Opiston kurssimaksuja tietyin edellytyksin. Alennuksen kurssimaksuihin saa, kun kurssi järjestetään Utajärvellä, se kestää vähintään lukukauden, kurssille osallistuja asuu vakituisesti Utajärvellä ja osallistuja on hyväksytty kurssille. Kurssimaksun alennusta OjO-setelillä haetaan tähän tarkoitukseen tehdyllä lomakkeella. Lomakkeita saa Utajärven Asiointipisteestä os. Vanhatie 46. Lomake tulee jättää Utajärven kunnan Asiointipisteeseen, kunta toimittaa täytetyt lomakkeet Oulujoki-Opistoon. Syyslukukauden osalta lomake on toimitettava Asiointipisteeseen viimeistään pe 22.10.2021. Kevätlukukauden osalta lomake on toimitettava Utajärven kunnan Asiointipisteeseen viimeistään pe 25.2.2022.

Kurssimaksuja alennetaan portaittain. 40-55 euroa maksavista kursseista alennus on 5 euroa, 56-99 euroa maksavista kursseista alennus on 15 euroa ja 100 euron ja sen ylittävistä kursseista alennus on 25 euroa. OjO-setelin kanssa voi hakea yhtäaikaa myös valtion rahoittamaa opintoseteliä tai sisaralennusta (taiteen perusopetus).

Vapaaoppilaspaikat ja sisaralennukset

Vapaaoppilaspaikka myönnetään hakemuksesta oppilaalle, joka/jonka perhe saa toimeentulotukea. Vapaaoppilaspaikkaa haetaan ja se myönnetään lukukaudeksi kerrallaan. Hakemukset syyslukukaudelle jätetään sen lukukauden syyskuun loppuun mennessä, jolle vapaaoppilaspaikkaa haetaan, ja hakemukset kevätlukukaudelle sen lukukauden tammikuun loppuun mennessä, jolle vapaaoppilaspaikkaa haetaan. Kesken lukukauden vapautuvalle oppilaspaikalle otettava oppilas voi hakea vapaaoppilaspaikkaa kolmen viikon kuluessa oppilaaksi hyväksymisestä. Vapaaoppilaspaikka koskee vain taiteen perusopetuksen varsinaisia oppilaita. 

Vapaaoppilaspaikan myöntämisen edellytyksenä on todistus hakijan varattomuudesta/toimeentulotukiselvitys, joka hakijan tulee liittää vapaaoppilaspaikkahakemukseen. Hakemuksen vapaaoppilaspaikasta tekee oppilaan huoltaja tai täysi-ikäinen oppilas omalta kohdaltaan. Kotona asuvan täysi-ikäisen oppilaan vapaaoppilaspaikan myöntämisen edellytyksenä on samoin todistus oppilaan vanhempien varattomuudesta/toimeentulotukiselvitys. Oppilailta, joille vapaaoppilaspaikka on myönnetty, ei peritä lukukausimaksua eikä muita opiskeluun välittömästi liittyviä maksuja. Vapaaoppilaspaikat myöntää Oulujoki-Opiston rehtori.

Sisaralennus myönnetään siten, että kallein lukukausimaksu laskutetaan täysimääräisenä, ja jokaiselle seuraavalle sisarukselle myönnetään alennusta 20 % lukukausimaksusta. Alennukseen ovat oikeutettuja perheen alle 18-vuotiaat lapset. Sisaralennus koskee vain taiteen perusopetuksen varsinaisia oppilaita. Vapautusta lukukausimaksusta ja sisaralennusta ei voi saada samanaikaisesti. Sisaralennus on voimassa yhden lukuvuoden kerrallaan.

Vapaaoppilaspaikkahakemus
Sisaralennushakemus

Todistukset

Säännöllisesti kurssilla mukana olleet saavat pyynnöstä todistuksen. Kurssitodistus kuluvan työvuoden ajalta on ilmainen, aiemmista opinnoista se maksaa 7 €/kurssi ja jos todistus postitetaan, peritään siitä 3 €:n postitusmaksu.

Tenttitilaisuudet

Tarvittaessa opisto järjestää valvottuja tenttitilaisuuksia. Osallistuja suorittaa korkeakoulun tai muun oppilaitoksen maksut sekä valvonnasta 25 €/tentti virka-aikana (arkisin klo 8-16) Virka-ajan ulkopuolella tapahtuvasta tentin valvonnasta peritään 50 €:n tenttimaksu/tentti. Ajoista on sovittava ennakolta toimiston kanssa. Edellytyksenä on, että opiskelija on sopinut oppilaitoksensa kanssa tentin suorittamisesta tällä tavoin. Opisto järjestää tenttitilan ja valvojan, ja huolehtii tehtävien ja kysymysten vastaanottamisesta sekä vastausten postittamisesta.

Tilauskoulutus

Opisto tarjoaa myös yritys- ja toimialakohtaisia koulutuspalveluja. Koulutus suunnitellaan ja toteutetaan asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan. Lisätietoja voit kysyä Oulujoki-Opiston rehtorilta.

Vakuutus

Oulujoki-Opiston opiskelijat ovat vakuutuksen piirissä opiston järjestämillä kursseilla. Vakuutus ei kuitenkaan korvaa hoitokuluja kamppailu-, kontakti- tai itsepuolustuslajeissa aiheutuneista vammoista.