Kunnanjohtaja ja johtoryhmä

Kunnanjohtaja nimeää johtoryhmän, joka koostuu kattavasti eri kunnan toimialojen edustajista. Johtoryhmä kokoontuu kerran viikossa keskustelemaan ja valmistelemaan kunnan ajankohtaisia asioita. Johtoryhmän rooli on toimia kunnanjohtajan avustavana työryhmänä. Kunnan johtoryhmä toimii myös hyte-ryhmänä (hyvivoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä).

Muhoksen kunnan johtoryhmään kuuluvat kunnanjohtajan lisäksi hyvinvointijohtaja, sosiaali- ja terveysjohtaja, tekninen johtaja, hallintopäällikkö, henkilöstöpäällikkö sekä vapaa-aikatoimenjohtaja.

Vs. kunnanjohtaja
Jussi Rämet
044 4970 002
jussi.ramet@muhos.fi

Hyvinvointijohtaja

Juha Valta
044 4970 400
juha.valta@muhos.fi

Sosiaali- ja terveysjohtaja

Merja Honkanen
044 4970 100
merja.honkanen@muhos.fi

Tekninen johtaja
Mikko Kari
044 4970 308
mikko.kari@muhos.fi

Hallintopäällikkö

Rauno Piippo
044 4970 003
rauno.piippo@muhos.fi

Henkilöstöpäällikkö
Jouni Tiirola
044 4970 008
jouni.tiirola@muhos.fi

Vapaa-aikatoimenjohtaja

Juha Pesonen
044 4970 403
juha.pesonen@muhos.fi