Kunnanjohtaja ja johtoryhmä

Kunnanjohtaja nimeää johtoryhmän, joka koostuu kattavasti eri kunnan toimialojen edustajista. Johtoryhmä kokoontuu kerran viikossa keskustelemaan ja valmistelemaan kunnan ajankohtaisia asioita. Johtoryhmän rooli on toimia kunnanjohtajan avustavana työryhmänä. Kunnan johtoryhmä toimii myös hyte-ryhmänä (hyvivoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä).

Muhoksen kunnan johtoryhmään kuuluvat kunnanjohtajan lisäksi toimialajohtajat, henkilöstöpäällikkö, elinkeinopäällikkö, työsuojelupäällikkö sekä talousjohtaja. Puheenjohtajana toimii kunnanjohtaja tai hänen sijaisensa sijalletulojärjestyksessä. Johtoryhmän sihteerinä toimii viestintäpäällikkö.

Kunnanjohtaja
Jussi Rämet
044 4970 001
jussi.ramet@muhos.fi

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja

Juha Valta
044 4970 400
juha.valta@muhos.fi

Tekninen johtaja

Mikko Kari
044 4970 308
mikko.kari@muhos.fi

Hallintopäällikkö

Rauno Piippo
044 4970 003
rauno.piippo@muhos.fi

Henkilöstöpäällikkö
Outi Udelius
044 4970 008
outi.udelius@muhos.fi

Elinkeinopäällikkö
Asseri Pitkälä
044 4970 006
asseri.pitkala@muhos.fi

Työsuojelupäällikkö

Juha Pesonen
044 4970 403
juha.pesonen@muhos.fi

Talouspäällikkö
Riitta Vähäkuopus
044 4970 015
riitta.vahakuopus@muhos.fi

Viestintäpäällikkö
Anna Happo
044 4970 018
anna.happo@muhos.fi