Kunnanjohtaja ja johtoryhmä

Kunnanjohtaja nimeää johtoryhmän, joka koostuu kattavasti eri kunnan toimialojen edustajista. Johtoryhmä kokoontuu kerran viikossa keskustelemaan ja valmistelemaan kunnan ajankohtaisia asioita. Johtoryhmän rooli on toimia kunnanjohtajan avustavana työryhmänä. Kunnan johtoryhmä toimii myös hyte-ryhmänä (hyvivoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä).

Muhoksen kunnan johtoryhmään kuuluvat kunnanjohtajan lisäksi toimialajohtajat, henkilöstöpäällikkö, työsuojelupäällikkö sekä talousjohtaja. Puheenjohtajana toimii kunnanjohtaja tai hänen sijaisensa sijalletulojärjestyksessä. Johtoryhmän sihteerinä toimii viestintäkoordinaattori.

Vt. kunnanjohtaja
Jussi Rämet
044 4970 001
jussi.ramet@muhos.fi

Hyvinvointijohtaja

Juha Valta
044 4970 400
juha.valta@muhos.fi

Sosiaali- ja terveysjohtaja

Merja Honkanen
044 4970 100
merja.honkanen@muhos.fi

Tekninen johtaja
Mikko Kari
044 4970 308
mikko.kari@muhos.fi

Hallintopäällikkö

Rauno Piippo
044 4970 003
rauno.piippo@muhos.fi

Henkilöstöpäällikkö
Jouni Tiirola
044 4970 008
jouni.tiirola@muhos.fi

Työsuojelupäällikkö

Juha Pesonen
044 4970 403
juha.pesonen@muhos.fi

Talouspäällikkö
Riitta Vähäkuopus
044 4970 015
riitta.vahakuopus@muhos.fi

Viestintäkoordinaattori
Anna Happo
044 4970 011
anna.happo@muhos.fi