Jaostot ja neuvostot

Konsernijaosto

Konsernijaoston kokoukset pidetään puheenjohtajan kutsusta. Jaoston pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivuilla kahdeksantena päivänä kokouksesta.

Varsinainen jäsenHenkilökohtainen varajäsen
Teuvo Pikkuaho, puheenjohtajaAnneli Rissanen
Veli Paasimaa, varapuheenjohtajaEsko Jaukka
Heidi PöykiöPetri Holm
Jouni KoskinenHelena Kohtalo-Törmänen
Merja JurvakainenJussi Tuusa

Maankäyttö- ja kaavoitusjaosto

Maankäyttö- ja kaavoitusjaosto ko­koon­tuu pu­heen­joh­ta­jan kutsusta pääsääntöisesti kuukauden toisena tiistaina klo 18.00 al­kaen Muhoksen kunnanvirastolla, teknisen toimiston kokoushuoneessa. Jaoston tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti näh­tä­vil­lä ko­kous­ta seuraavan viikon maanantaina Muhoksen kunnanviraston teknisellä osas­tol­la ja kunnan internetsivuilla.

Varsinainen jäsenHenkilökohtainen varajäsen
Väänänen Väinö, puheenjohtajaHappo Jarkko
Jaukka Esko, varapuheenjohtajaAiraksinen Kirsti
Kangastie JariKiiveri-Raappana Riikka
Kohtalo-Törmänen HelenaKoskinen Jouni
Pohjola-Malmberg JaanaJuka Petteri

Vapaa-aikajaosto

Vapaa-aikajaoston kokoukset pidetään pääsääntöisesti kuukauden kolmantena maanantaina klo 18.00 alkaen. Vapaa-aikajaoston tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kunnanvirastolla vapaa-aikatoimenjohtajan huoneessa viikon päästä kokouksesta.

Varsinainen jäsenHenkilökohtainen varajäsen
Markkanen Jarmo, puheenjohtajaKohtalo-Törmänen Helena
Plaketti Anu, varapuheenjohtajaKoskela Jarkko
Kankaanpää AriKinnunen Henri
Lapinoja PiaTajakka Heikki
Väätäjä MinnaHappo Jarkko

Konsernijaosto
Pöytäkirjat ja esityslistat

Maankäyttö- ja kaavoitusjaosto
Pöytäkirjat ja esityslistat

Vapaa-aikajaosto
Pöytäkirjat ja esityslistat

Vanhus- ja vammaisneuvosto
Pöytäkirjat ja esityslistat

Vanhus- ja vammaisneuvosto 2017-2021

Vanhus- ja vammaisneuvosto kokoontuu vuosittain vähintään kaksi kertaa keväällä ja kaksi kertaa syksyllä ja tarvittaessa useamminkin. Neuvoston pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävillä kokouksesta kuukauden päästä olevana ensimmäisenä maanantaina.

Varsinainen jäsenJärjestö/lautakuntaVarajäsen
Jäälinoja-Rauhio Eeva-Liisa, puheenjohtajaTekninen lautakuntaHaapasalo Pertti
Vääräniemi Juhani, varapuheenjohtajaKehitysvammaisten tuki ry.Nuojua Seija, Muhoksen Hengitysyhdistys ry.
Airaksinen OssiMuhoksen eläkeläiset ry.Säävälä Marjatta
Erkkilä TuulikkiMuhoksen reumayhdistys ry.Kukkonen Marita
Kemppainen SamuliHyvinvointilautakuntaKähkönen Pekka
Korkala LeaMuhoksen sota- ja rintamaveteraanien sekä sotainvalidien järjestöSilvennoinen Eini, Rintamaveteraanit
Häikiö PirkkoMuhoksen Sydänyhdistys ry.Pirttikoski Seija
Helka-Mirjami PusulaSosiaali- ja terveyslautakuntaJaukka Esko
Rissanen AnneliKunnanhallitusAiraksinen Kirsti
Tuominen SeijaEläkeliiton Muhoksen yhdistys ry.Juntunen Sirpa
Väätäjä MinnaVapaa-aikajaostoKankaanpää Ari
Kolu-Korhonen Arja, sihteeriarja.kolu-korhonen@muhos.fi