Yläkoulu – Kulttuurikasvatussuunnitelma

7. luokka

Esittävää taidetta kulttuurikeskuksella ja vierailu kirjastolla

Teatteriesitys 7. -luokille. Esitys voi olla esimerkiksi Oulujoki-Opiston nuorisoteatterin esitys, Kajaanin alueteatterin tai tilattu esitys.

 1. -luokkalaisille kirjavinkkausta ja tiedonhaun opastusta.
Vierailu Manamansaloon
 • Tutustuminen kulttuurihistoriaan kuten jättiläistarinoihin ja terva-aikaan
 • Lisää sisältöjä Geopark-pankissa
Oulun kansainväliset lasten ja nuorten elokuvafestivaalit
 • Vuosikohtaisten teemojen käsittely eri taiteen keinoin
 • Esitykset Muhoksella Koivu ja Tähti -salissa

SUK: T15, KU: T3, T6, T8, T10, MU: T4, T6

8. luokka

Taidetestaajat
 • 8. luokat osallistuvat valtakunnalliseen Taidetestaajat-hankkeeseen.
 • Vierailujen määrä ja kohteet vaihtelevat lukuvuosittain hankkeen rahoituksesta riippuen.
Oulun kansainväliset lasten ja nuorten elokuvafestivaalit
 • Vuosikohtaisten teemojen käsittely eri taiteen keinoin
 • Esitykset Muhoksella Koivu ja Tähti -salissa

SUK: T15, KU: T3, T6, T8, T10, MU: T4, T6

Vierailu Liimanninkoskelle
 • Luonnonympäristön havainnointi ja kulttuurihistoriaan tutustuminen.
 • Materiaalit löytyvät Geopark-pankista
Teemana tanssi

Vieraileva tanssiesitys / vierailu tanssiesitykseen. Esimerkiksi tanssin valinnaisaine valinneet esittävät esityksen koulun juhlissa, naisvoimistelijoiden tanssinäytös, Oulujoki-Opiston tanssinäytös tms.

Aineet: Liikunta, kuvataide, musiikki

Kirjasto

8.- luokkalaisille kirjallisuuden genreihin perustuva vinkkaus tammikuussa.

9. luokka

Vierailu Leppiniemessä / Lemmenpolulla
 • Tutustutaan Oulujoen vaiheisiin, voimalaitoshistoriaan, vesivoimantuotantoon, kulttuurihistoriaan, asutuksen rakentumiseen ja alueen arkkitehtuuriin
 • Lisää sisältöjä Kulttuuripankin Geopark-liitteestä

Oppiaineet: Historia, fysiikka, kuvataide, maantiede, biologia, yhteiskuntaoppi, ympäristöoppi, äidinkieli

Oulun kansainväliset lasten ja nuorten elokuvafestivaalit
 • Vuosikohtaisten teemojen käsittely eri taiteen keinoin
 • Esitykset Muhoksella Koivu ja Tähti -salissa
 • Lisäksi esimerkiksi ohjaajavierailu

SUK: T15, KU: T3, T6, T8, T10, MU: T4, T6

Kirjasto
 • 9. -luokkalaisille kotimaisen kirjallisuuden kirjapaketit.