Luvat

Luvan hakeminen

Lupapiste on asiointipalvelu, jossa voit hakea rakennuslupia ja hoitaa niihin liittyvän viranomaisasioinnin sähköisesti. Suunnitelmat voidaan valmistella sähköisesti yhdessä eri viranomaisten ja rakennushankkeen ammattilaisten kanssa.

Palvelussa voi seurata lupa-asioiden ja hankkeiden etenemistä ja nähdä muiden osapuolten tekemät kommentit ja muutokset reaaliaikaisesti. Lupapiste kattaa rakennus- ja toimenpidelupien, toimenpideilmoitusten hakemisen. Palvelussa voi tehdä viranomaisille myös neuvontapyyntöjä jo ennen rakennushankkeen käynnistymistä.

Asioijat rekisteröityvät palveluun pankkitunnuksillaan. Se ohjaa asioijaa hakemaan kohteen sijainnin kartalta ja tekemään hakemuksen tai ilmoituksen ohjeiden ja valintojen avulla. Hakemusten käsittely ja lupa-asiointi on nopeampaa, sujuvampaa ja tehokkaampaa, kun tarvittavat tiedot ovat heti mukana eikä paperisia hakemuksia ja asiakirjoja tarvitse toimittaa erikseen eri toimijoille.

Lupatyypit ja taksat

Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä ympäristölautakunnan ja teknisen lautakunnan hyväksymien taksojen mukaan määräytyvät maksut.

Rakennuslupamaksut

Lupapäätös

Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee tutustua huolellisesti lupapäätökseen ja päätöksen ehtoihin.

Rakennusvalvonnan lupapäätökset ovat nähtävänä julkipanolistan muodossa kunnan sähköisellä ilmoitustaululla.

Tyytymättömyyttä myönnettyyn lupaan voidaan esittää oikaisuvaatimuksella, jossa vaaditaan päätöksen muuttamista. Jos päätöksen osalta ei tehdä oikaisuvaatimusta tai siitä ei valiteta määräajan kuluessa, lupapäätös saa lainvoiman ja rakennustyö sen perusteella voidaan aloittaa. Hakijan on itse tarkistettava luvan lainvoimaisuus.

Rakennustyö on aloitettava kolmen vuoden kuluessa luvan myöntämisestä ja saatettava valmiiksi viiden vuoden kuluttua luvan myöntämisestä.

Aloittamisajalle voidaan yleensä myöntää jatkoaikaa enintään kaksi vuotta ja erityisistä syistä työn loppuunsaattamiseen voidaan myöntää pidennystä. Pidennystä tarkoittava pyyntö tulee esittää kirjallisesti ennen kuin lupa on rauennut.

Luvaton rakentaminen

Luvaton rakentaminen ja siitä aiheutuvat riskit jäävät rakentajan vastuulle. Luvaton rakentaminen tulee ilmi naapurien ilmiannon perusteella tai rakennusta myytäessä. Luvaton rakentaminen saattaa heikentää kiinteistön arvoa merkittävästi. Rakennusvalvontaviranomainen määrää luvattomat rakenteet purettavaksi.

Rakennustarkastaja
Eero Airaksinen
044 4970 302
eero.airaksinen@muhos.fi

Lupapiste.fi
www-sivut
Käyttöohjeet
Pikaopas