Lapsen hoitaminen kotona

Kotihoidon tuki

Kotihoidon tukea voi hakea perhe, jonka alle 3-vuotias lapsi ei ole kunnan järjestämässä tai tukemassa varhaiskasvatuksessa. Lasten kotihoidon tukeen kuuluvat hoitoraha sekä tulosidonnainen hoitolisä. Hakeminen tapahtuu Kelan kautta.

Kotihoidon tuki – kela.fi

Yksityisen hoidon tuki

Perhe voi saada yksityisen hoidon tukea, jos lasta hoitaa palkattu hoitaja tai yksityinen varhaiskasvatuspaikka. Kun perhe voi palkata kotiin hoitajan, toimii perhe työnantajana ja vastaa työnantajan velvoitteista. Hakeminen tapahtuu Kelan lomakkeilla ja kunta hyväksyy hoitajan ennen kuin vanhemmat toimittavat hakemuksen Kelalle. Hyväksymisen edellytyksenä on, että hoitaja on täysi-ikäinen eikä ole saman perheen jäsen ja ei asu samassa taloudessa. 

Yksityisen hoidon tuki – kela.fi

Toimintaohje hoitajan palkkaamiseen

  1. Perhe tekee työsopimuksen työntekijän kanssa ja täyttää Kelan lomakkeen Selvitys: Lasten yksityisen hoidon tuki (WH 2).
  2. Perhe ottaa yhteyttä varhaiskasvatusjohtajaan tai perhepäivähoidonohjaajaan ja sopii ajan tapaamisesta. Tapaamisessa on oltava täytettynä mukana lomakkeet työsopimus ja Kelan lomake WH 2.
  3. Perhe tekee hakemuksen yksityisen hoidon tuesta Kelan lomakkeella Hakemus: Lasten kotihoidon tuki/Lasten yksityisen hoidon tuki (WH 1).
  4. Perhe toimittaa edellä mainitut lomakkeet Kelalle.

Lapsiperheet – kela.fi

Varhaiskasvatusjohtaja
Anu Vartiainen
044 4970 115
anu.vartiainen@muhos.fi