Korivaaran koulu

Korivaaran koulu on noin 120 oppilaan koulu, joka sijaitsee kirkonkylän länsipuolella Valtatie 22:n tuntumassa. Toiminta-ajatuksensa mukaan Korivaaran koulu pyrkii kasvattamaan oppilaista itsenäisiä, terveen itsetunnon omaavia kansalaisia, jotka kykenevät itsenäiseen tiedonhankintaan ja joiden arvomaailmassa kuvastuu lähimmäisen huomioiminen sekä oman kulttuurin tunteminen.

Henkilökunta

0. lk, esiluokanopettajaSatu Saarinen
1. lk, luokanopettajaAnna-Elina Myllyniemi
2. lk, luokanopettajaMarjo-Riikka Kyllönen
3. lk, luokanopettajaVesa Nurminen
4. lk, luokanopettajaJukka Laine
5A lk, luokanopettajaJaana Virkkala
5B lk, luokanopettajaJaakko Heiskari
6. lk, luokanopettajaSusanna Romppainen
ErityisopettajaPaula Karhumaa
KoulunkäynninohjaajaKatja Männikkö
KoulunkäynninohjaajaSanna Kajava
Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@edumuhos.fi

Kasvatus ja opetustoiminnan painotukset

Esiopetuksessa tuetaan oppilaiden kasvua tasapainoisiksi, terveen itsetunnon omaaviksi ihmisiksi ja kriittisesti ympäristöään arvioiviksi yhteiskunnan jäseniksi luomalla monipuolisia mahdollisuuksia vuorovaikutukseen.

Perusopetus on osa koulutuksen perusturvaa. Sillä on sekä kasvatus- että opetustehtävä. Sen tehtävänä on antaa yleissivistys, mahdollisuus oppivelvollisuuden suorittamiseen ja yhteiskunnan sivistyksellisen pääoman lisäämiseen sekä lisätä yhteisöllisyyttä ja tasa-arvoa. Perusopetuksen tehtävänä on myös antaa mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen, itsetunnon kehittymiseen ja osallistuvaan kansalaisuuteen demokraattisessa yhteiskunnassa.

Kasvatuksellisia tavoitteita

  • vastuullisuus itsestä ja muista
  • kestävä kehitys
  • hyvät tavat
  • yhteisöllisyys
  • terveet elämäntavat
  • hygieniasta huolehtiminen

Opetusmenetelmät

Koulussa opetetaan ja rohkaistaan oppilaita käyttämään erilaisia työtapoja. Oppiminen tapahtuu tavoitteellisena opiskeluna erilaisissa tilanteissa itsenäisesti, opettajan ohjauksessa sekä vuorovaikutuksessa toisten oppilaiden kanssa. Työtapojen avulla kehitetään oppimisen, ajattelun ja ongelmanratkaisun taitoja, työskentelytaitoja ja sosiaalisia taitoja sekä aktiivista osallistumista. Opettaja valitsee työtavat. Hänen tehtävänään on opettaa ja ohjata sekä yksittäisen oppilaan että koko ryhmän oppimista ja työskentelyä.

Kodin ja koulun välinen yhteistyö

Järjestämme koko koulun yhteisiä vanhempainiltoja. Tämän lisäksi luokat voivat pitää luokkakohtaisia vanhempainiltoja lukuvuoden aikana. Huoltajille tarjotaan mahdollisuus tulla keskustelemaan oppilaan koulunkäynnistä.

Oppilaiden huoltajat kutsutaan koulun juhlatilaisuuksiin (joulu- ja kevätjuhla). Lukuvuoden aikana oppilaiden huoltajilla on mahdollisuus yhteydenottoihin opettajien/ rehtorin kanssa.

Lukuvuoden alussa koteihin lähetetään lukuvuositiedote, jossa kerrotaan koulun yleisiä toimintaohjeita. Lisäksi lukuvuoden aikana informoidaan huoltajia erilaisista koulua koskevista tapahtumista.

Koulukiinteistön historiaa

Koulun tilat koostuvat seitsemästä yleisopetustilasta, teknisen työn luokasta, yhdistetystä kuvataide- ja tekstiilityön luokasta sekä liikuntasalista.

Koulu remontoitiin vuosien 2008 ja 2009 aikana. Vanhin osa valmistui syksyllä 2008. Uudisrakennus valmistui maaliskuun 2009 aikana, siinä yhteydessä saimme kuvaamataidon ja tekstiilityön luokan sekä uudet teknisen työn tilat. Samalla keittiötä remontoitiin nykyaikaisemmaksi ja sen yhteyteen tehtiin yhteinen ruokala.

Käyntiosoite
Niirasentie 2
91500 Muhos

Rehtori
Jukka Laine
044 4970 430
jukka.laine@muhos.fi

Opettajat 044 4970 431

Ohjaajat 044 4970 438

Keittiö 044 4970 039