Nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuustot ovat puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumattomia nuorten vaikuttajaryhmiä, jotka toimivat kunnissa ja hyvinvointialueilla ajamassa paikallisten nuorten etuja.

Nuorisovaltuustot edustavat kunnan nuoria kunnallisessa päätöksenteossa. Nuorisovaltuustojen tehtävänä on tuoda nuorten ääni kuuluviin, ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin sekä tehdä aloitteita ja kannanottoja.

Muhoksen nuorisovaltuusto eli tuttavallisemmin NuVa on nuorten osallistumis-, vaikuttamis- ja toimintamahdollisuuksia edistävä toimija Muhoksella. NuVa toimii Muhoksella nuorten omana vaikuttamiskanavana heitä koskevassa kunnallisessa päätöksenteossa. NuVan tarkoituksena on kannustaa nuoria tekemään yhteistyötä, osallistumaan sekä vaikuttamaan yhteiskunnallisiin asioihin.

Muhoksen kunnan nuorisovaltuusto on mukana myös Pohjois-Pohjanmaan maakunnallisessa nuorisovaltuustossa.

Muhoksen nuorisovaltuusto 2023-

Iida Hyvärinen, puheenjohtaja
Fanni Paasimaa, varapuheenjohtaja
Kheira Miloudi, varapuheenjohtaja
Milja Alanen, sihteeri
Matilda Alanen, jäsen
Rasmus Helenius, jäsen
Bettina Korkala, jäsen
Jenni Meriläinen, jäsen