Kalastus ja metsästys

Kalastuksen ja metsästyksen harrastajille Muhoksen upea luonto ja puhtaat vedet tarjoavat unohtumattomia elämyksiä. Muhos on erittäin lohirikas kunta, minkä lisäksi koukkuun voi tarttua muun muassa taimenta ja harjusta. Metsästyksen osalta Muhoksen luonto tarjoilee pyytäjälleen muun muassa kanalintuja, teerejä sekä metsäjäniksiä.

Kalastus

Muhoksen kunnan alueella voi harrastaa monipuolista kalastusta. Kalastoon kuuluvat mm. merilohi, taimen, kirjolohi, harjus, kuha, hauki, ahven sekä lahna. Oulujoella Montan ja Pyhäkosken voimalaitosten yläpuolisilla patoaltailla voi kalastaa vapa-, verkko ja koukkuvälineillä huomioiden rajoitukset välillä Montan leirintäalue – Pyhäkosken voimalaitos.

Kalastuslain mukaan vaelluskalojen eli lohen, taimenen ja harjuksen sekä kirjolohen onkiminen, pilkkiminen sekä tahnapallolla pyydystäminen on kielletty koski- ja virtavesipaikoilla sekä rakennettujen jokien virtapaikoilla. Kalastus on sallittu uistimella ja perholla. Tämä koskee myös Muhos- ja Poikajoen koskipaikkoja jokihaarojen yhtymäkohdasta ylöspäin.

Verkkokalastus on sallittu 1.12.-14.6. välisenä aikana Montan alapuolisella vesistöllä, ja muualla Oulujoen pääuomassa 1.12.-14.8. Ympäri vuoden verkkopyynti on kielletty Montta-Pyhäkosken Kala-apajan alueella, eli Montanlammen yläosan sähkölinjasta aina Pyhäkosken voimalaitokseen asti, ja Ahvenjärvissä. Kalastaa ei saa myöskään 100 metrin säteellä voimalaitosten alapuolella. Lohen ja taimenen rauhoitusaika on koko jokivarren vesistöalueella on 1.9.-30.11.

Istutetun taimenen tunnistaa leikatusta rasvaevästä, ja sen alamitta on poikkeusluvalla Oulujoessa 40 cm. Luonnonlohen ja -taimenen alamitta on 60 cm. Kuhan alamitta on 42 cm.

Kalastusasioissa neuvovat ja opastavat mm.

Metsästys

Pienriista

Muhoksen kuntalaisilla on oikeus metsästää pienriistaa kunnan mailla. Katso kunnan metsästysmaat tästä linkistä (valitse oikealta täppä Metsästysmaat-kohdalle ja tarvittaessa loitonna karttanäkymää miinusmerkistä).

Vieraspaikkakuntalaiset voivat ostaa vieraslupia valtion maille Metsähallitukselta. Lisätiedot ja luvat Metsähallituksen sivuilta.

Metsästysseurat

Muhoksella toimii noin 15 aktiivista metsästysseuraa. Metsästyseurojen jäsenillä on mahdollisuus harrastaa pienriistan- ja hirvenmetsästystä vuokraamillaan mailla. Metsästysseurojen ajantasaiset yhteystiedot on saatavissa Muhoksen riistanhoitoyhdistykseltä.

Muhoksen riistanhoitoyhdistys

Muhoksen riistanhoitoyhdistys vastaa kestävän riistatalouden edistämisestä toiminta-alueellaan, huolehtii metsästäjien vapaaehtoistoiminnan edistämisestä ja organisoinnista sekä hoitaa sille säädetyt julkiset hallintotehtävät.

Muhoksen riistanhoitoyhdistyksen ajantasaiset tiedot löytyvät Suomen riistakeskuksen sivuilta (Oulun riistakeskus ja Muhoksen riistanhoitoyhdistys).

Muhoksen riistanhoitoyhdistys hallinnoi Muhoksen ampumarataa ja järjestää radalla hirvimerkki- ja muita ampumakokeita sekä metsästysseurojen harjoitusammuntoja ja muita eri tapahtumia. Ampumaradalla sijaitsee myös kokous- ja saunatilat, joita vuokrataan. Muhoksen ampumarata sijaitsee noin 8 km Muhoksen keskustasta Kestilän suuntaan osoitteessa Lummelammentie, 91500 Muhos.

Lue lisää Oulujokilaakson kalastuksesta
Oulujoen ja lähimerialueen kalastusopas

Lisätietoa pienriistan metsästysluvista
Metsähallitus