Nuorten kesätyöt

Muhoksen kunta työllistää vuosittain 15-17-vuotiaita muhoslaisia nuoria kesätyöhön määrärahojen puitteissa.

Vuonna 2022 kunnan kesätöitä voivat hakea ensisijaisesti vuonna 2005-2006 syntyneet nuoret.

Nuorten kesätöiden hakuaika alkaa sähköisesti 1.3.2022 Kunta-Akkuna-portaalin kautta!

Muhoksen kunnan kesätyöhakemuksia voi hakea paperisena versiona Muhoksen työllisyys- ja opintopalvelukeskus Vinkkelistä (Valtatie 9, ma-to klo 12-15) tai yläkoulun oppilaanohjaajalta aikavälillä 3.3.-8.4.2022. Paperiset hakemukset toimitetaan kirjekuoressa Vinkkeliin 14.4.2022 klo 15:00 mennessä, kuoreen merkintä Omavalmentajat / nuorten kesätyöt.

Kesätöiden hakemiseen liittyvissä kysymyksissä nuori voi olla yhteydessä
omavalmentajiin.

Vaihtoehdot nuoren kesätyölle ovat:

  1. kunnan kesätyöjakso, 2 vk (hakuaika 3.3. – 14.4.2022)
  2. kesäduunisetelin tuki yritykseen tai yhdistykseen työllistymiseksi (hakuaika 3.3.-17.5.2022)
  3. kesäyritystuki 4H-yrityksen perustamiseksi (hakuaika 3-5/2022). Huomioitavaa, että 4H-yrityskurssi järjestetään 9.4.2022 (myös verkkokoulutus)

Nuori voi valita yhden vaihtoehdon. Yksi kesätyövaihtoehto tarjotaan vain yhden kerran / muhoslainen nuori.

Kunnan kesätyöpaikat

Muhoksen kunta palkkaa kesäaikana hallintokuntiinsa noin 70 nuorta kahdeksi viikoksi. Nuoren palkka on työehtosopimuksen mukainen (360 €/ 10 pv/ 60 h, vuonna 2022). Mikäli hakemuksia tulee runsaasti, työpaikat arvotaan.

Kesäduunisetelin tuki

Muhoksen kunta tukee Pohjois-Pohjanmaalla toimivia yrityksiä/yhdistyksiä muhoslaisten nuorten työllistämisessä. Tukea ei makseta, jos yritys saa muuta julkista tukea työllistämänsä nuoren palkkauskustannuksiin. Työnantaja voi olla y-tunnuksellinen yritys, yhdistys, järjestö, julkisyhteisö tai muu yhteisö. Kesätyöseteliä ei myönnetä kunnan/kaupungin tai valtion yksiköiden kesätyöhön, eikä työnantajana voi toimia yksityistalous, perhe tai yksityinen henkilö eikä yritys, josta nuoren vanhemmat omistavat yli puolet.

Nuorelle maksettava palkan on oltava työehtosopimuksen mukainen ja vähintään noin 360 € / 60 h, mikä sisältää lomakorvauksen. Kesätyösetelin tuki yritykselle / yhdistykselle on 230 € / 60 h / nuori. Yhdelle työnantajalle voidaan myöntää kesätyösetelin tuki max. viiden nuoren työllistämiseen. Tuki maksetaan käyttöehdot täyttävälle työnantajalle jälkikäteen nuoren kesätyösetelin, työsopimuskopion ja palkkatodistuksen perusteella, jotka on toimitettava kuntaan 28.10.2022 mennessä.

Kesäyritystuki 4H-yrityksen perustamiseen

Muhoksen kunta ja 4H-yhdistys yhteistyössä järjestävät mahdollisuuden kokeilla yrittäjyyttä! Kesäyritystuen saanut nuori työllistää itsensä perustamalla kesäajalle oman 4H-yrityksen.

Kesäyritystuen hakuaika on 3-5/2022. Muhoksen kunta tukee nuorten kesäyrittäjyyttä 300 €:lla.

Nuori ottaa yhteyttä Muhoksen 4H-yhdistykseen ja osallistuu 4H-yhdistyksen
järjestämälle yrittäjäkurssille 9.4.2022. Nuori saa kurssilla valmiudet
liiketoimintasuunnitelman ja yrityksen perustamisilmoituksen laatimiseen. Nuori etsii yritykselleen yritysohjaajaksi vastuullisen aikuisen, joka toimii tukena yrittäjyyden ajan.

Tukea ja apua on saatavilla 4H-yhdistyksen työntekijöiltä yrittäjyyden aikana.
Liitteiksi tarvitaan liiketoimintasuunnitelma ja yrityksen perustamisilmoitus.
Myöntöpäätöksen jälkeen nuoren tilille maksetaan 150 € aloituspääomaksi. Mikäli useampi nuori perustaa yhteisen yrityksen, voidaan kesäyritystuki myöntää jokaiselle kyseisen ikäluokan nuorelle erillisillä hakemuksilla.

Kesäyritystuen toinen osa 150 € voidaan myöntää, kun kesäyrittäjä toimittaa yrityksensä toiminta- ja talousraportin 4H-yhdistykselle viimeistään 30.10.2022 ja yrityksen myynti on ollut vähintään 100 €/kesäyrittäjä ja työaika on ollut vähintään 60 tuntia/kesäyrittäjä.

4H-yrittäjyyteen ja koulutukseen voi tutustua 4H-yhdistyksen nettisivuilla. Lisätietoja 4H-yrityksen perustamisesta saa Muhoksen 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja Mirja Mertalalta, p. 044 3307 955 / muhos@4h.fi ja kesäyritystuesta Muhoksen kunnan työllisyyspalveluiden omavalmentajilta.

.

Omavalmentaja
Pinja Pöntinen
044 4970 059 (ma-to klo 12-13)
pinja.pontinen@muhos.fi

Omavalmentaja
Aino Rimpeläinen
044 4970 058 (ma-to klo 12-13)
aino.rimpelainen@muhos.fi

4H-yrityksen perustaminen Toiminnanjohtaja Mirja Mertala
044 3307 955
muhos@4h.fi