Nuorten kesätyöt

Muhoksen kunta työllistää vuosittain 16-17-vuotiaita muhoslaisia nuoria kesätyöhön määrärahojen puitteissa.

Vuonna 2024 kunnan kesätöitä voivat hakea ensisijaisesti vuonna 2007-2008 syntyneet nuoret.

Nuorten kesätöiden hakuaika alkaa sähköisesti 1.2.2024 Kunta-Akkuna-portaalin kautta! Haku päättyy 29.2.2024. Emme vastaanota paperisia hakemuksia.

Muhoksen kunnan kesätyöhakemuksien tekoon saat apua Muhoksen työllisyys- ja opintopalvelukeskus Vinkkelistä (Valtatie 30, ma-ke klo 12-15) tai yläkoulun oppilaanohjaajalta aikavälillä 1.2.-29.2.2024.

Kesätöiden hakemiseen liittyvissä kysymyksissä nuori voi olla yhteydessä Vinkkeliin.

Vaihtoehdot nuoren kesätyölle ovat:

  1. Kunnan kesätyöjakso, 2 vk (hakuaika 1.2.–29.2.2024)
  2. Kesätyösetelin tuki yritykseen tai yhdistykseen työllistymiseksi (hakuaika 1.2.–30.4.2024) Nuorella tulee olla työpaikka tiedossa seteliä haettaessa.
  3. Kesäyritystuki 4H-yrityksen perustamiseksi (hakuaika 1.3.–31.5.2024). Huomioitavaa, että 4H-yrityskurssi järjestetään huhtikuussa 2024 (myös verkkokoulutus).

Nuori voi valita yllä mainituista yhden vaihtoehdon. Valinta on sitova eikä sitä voi jälkikäteen muuttaa. Yksi kesätyövaihtoehto tarjotaan vain yhden kerran / muhoslainen nuori.

Kunnan kesätyöpaikat

Muhoksen kunta palkkaa kesäaikana hallintokuntiinsa noin 60 nuorta kahdeksi viikoksi (10 pv / 60 h). Nuoren palkka on työehtosopimuksen mukainen. Mikäli hakemuksia tulee runsaasti, työpaikat arvotaan.

Kesätyösetelin tuki

Muhoksen kunta tukee Pohjois-Pohjanmaalla toimivia yrityksiä/yhdistyksiä muhoslaisten nuorten työllistämisessä. Tukea ei makseta, jos yritys saa muuta julkista tukea työllistämänsä nuoren palkkauskustannuksiin. Työnantaja voi olla y-tunnuksellinen yritys, yhdistys, järjestö, julkisyhteisö tai muu yhteisö. Kesätyöseteliä ei myönnetä kunnan/kaupungin tai valtion yksiköiden kesätyöhön, eikä työnantajana voi toimia yksityistalous, perhe tai yksityinen henkilö eikä yritys, josta nuoren vanhemmat omistavat yli puolet.

Nuorelle maksettava palkan on oltava työehtosopimuksen mukainen ja vähintään noin 400 € / 60 h, mikä sisältää lomakorvauksen. Kesätyösetelin tuki yritykselle / yhdistykselle on 230 € / 60 h / nuori. Yhdelle työnantajalle voidaan myöntää kesätyösetelin tuki max. viiden nuoren työllistämiseen. Tuki maksetaan käyttöehdot täyttävälle työnantajalle jälkikäteen nuoren kesätyösetelin, työsopimuskopion ja palkkatodistuksen perusteella, jotka on toimitettava kuntaan 27.10.2024 loppuun mennessä.

Kesäyritystuki 4H-yrityksen perustamiseen

Muhoksen kunta ja Muhoksen 4H-yhdistys järjestävät nuorille mahdollisuuden kokeilla yrittäjyyttä kesällä 2024! Kesäyritystuen saanut nuori voi työllistää itsensä ensi kesänä perustamalla oman 4H-yrityksen. Myisikö sinun yrityksesi marjoja, pyörittäisitkö kesäkahvilaa vai onko sinulla aivan uusi liikeidea?

Kesäyritystuen hakuaika on 1.3.-31.5.2024.

Muhoksen kunta tukee nuorten kesäyrittäjyyttä 320 €:lla.

Jos haluat kesäyrittäjäksi toimi näin:

Ota yhteyttä Muhoksen 4H-yhdistykseen ja osallistu 4H-yhdistyksen järjestämälle liveyrittäjäkurssille huhtikuun 2024 aikana. Voit opiskella koulutuksen myös verkossa juuri sinulle sopivana aikana.

Saat kurssilla valmiudet liiketoimintasuunnitelman ja yrityksen perustamisilmoituksen laatimiseen. Sinun tehtävänäsi on etsiä yritysohjaajaksi vastuullisen aikuinen, joka toimii tukenasi yrittäjyyden ajan.

Kun haet Muhoksen kunnalta kesäyritystukea, liitteiksi tarvitaan liiketoimintasuunnitelma ja yrityksen perustamisilmoitus. Kun sinulle myönnetään tuki, tilillesi maksetaan 160 € aloituspääomaksi.

Kesäyritystuen toinen osa 160 € voidaan myöntää, kun 4H-yrittäjä toimittaa yrityksensä toiminta- ja talousraportin 4H-yhdistykselle viimeistään 27.10.2024 ja yrityksen myynti on ollut vähintään 100 €/yrittäjä ja työaika on ollut vähintään 60 tuntia/yrittäjä.

Kaikki hakemisessa tarvittavat liitteet ja raportit opit tekemään yrittäjyysopinnoissa. Tukea ja apua on myös saatavilla 4H-yhdistyksen työntekijöiltä. 4H-yrittäjyyteen ja koulutukseen voi tutustua 4H-yhdistyksen nettisivuilla.

Lisätietoja 4H-yrityksen perustamisesta ja kesäyritystuesta saa Muhoksen 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja Annareetta Kankaalta, 044 3307 955 / annareetta.kangas@4h.fi. tai toiminnanohjaaja Patrik Tuomiselta 040 4841 123 / patrik.tuominen@4h.fi.

Työllisyys- ja opintopalvelukeskus Vinkkeli
044 734 1654
vinkkeli@muhos.fi
Valtatie 30, 91500 Muhos

4H-yrityksen perustaminen
Toiminnanjohtaja Annareetta Kangas
044 3307 955
annareetta.kangas@4h.fi

Toiminnanohjaaja Patrik Tuominen
040 4841 123
patrik.tuominen@4h.fi