Aurinkotuotantolaitosten 
luvat

Aurinkopaneelien tai muun hajautetun tuotannon asentaminen

Jännitetasoltaan laitteistot ovat yleensä sopivia, mikäli ne täyttävät uuden standardisarjan EN 50549 vaatimukset (sähkön pientuotannon tekniset vaatimukset).

Alta löydät muistilistan aurinkopaneelien hankeprosessin tueksi. Prosessiin kuuluu useita vaiheita, johon osallistuu eri toimijoita.

Ennen laitteiston hankintaa

 1. Tutustu Energiateollisuuden ohjeeseen Sähköntuotantolaitoksen liittäminen jakeluverkkoon
 2. Varmista suunnitellun laitteiston soveltuvuus liitettäväksi jakeluverkkoon tai siihen liitettyyn käyttöpaikkaan, ohjeet löytyvät energiateollisuuden dokumenteista sähkön pientuotannon tekniset vaatimukset. Varmista myös kyseiseen käyttöpaikkaan liittyvät tekniset yksityiskohdat teknisestä Oulun Seudun Sähkön asiakaspalvelusta p. 08 310 1333 tai sähköpostitse sahkoliittymat@oss.fi.
 3. Jos yllä olevat asiat ovat kunnossa tee toimenpidelupahakemus osoitteessa www.lupapiste.fi. Toimenpidelupahakemus vaaditaan kun järjestelmän teho on 5kW-1MW. Alle 5kW järjestelmien kohdalla käytetään ilmoitusmenettelyä. Ilmoituksen alaisista järjestelmistä ole suoraan yhteydessä kunnan rakennustarkastajaan sähköpostin tai puhelimen välityksellä.
 • Vastuuhenkilöt (pääsuunnittelija, vastaava työnjohtaja). Ammattilaisten kelpoisuus arvioidaan tapauskohtaisesti.
 • Hakemuksessa tulee esittää asemapiirustus, josta ilmenee aurinkopaneelien sijoitus kiinteistöllä (rakennuksen katolle tai maatasoon asennus).
 • Pääsuunnittelija vastaa, että kohteeseen suunnitellaan käyttöturvallisuuden huomioivat kattoturvatuotteet. Lähtökohtaisesti kattoturvatuotteet tarvitaan ja niiden poisjättämiseksi tulee osoittaa niiden tarpeettomuus. Käyttöturvallisuutta edellytetään mm. huollon mahdollistamiseksi. Mikäli aurinkoenergiajärjestelmän asennuksesta aiheutuu vaara, että lumet voivat pudota katolta, tulee putoaminen estää esim. lumiesteillä.
 • Vastaavan työnjohtajan vastaa siitä, että tarpeelliset suunnitelmat ovat olemassa ja että työt tehdään niiden ja luvan mukaisesti. Hänen tulee huolehtia, että tarvittavat ilmoitukset viranomaisille tehdään ajoissa ja että katselmukset tilataan ajallaan.
 • Rakennesuunnittelija selvittää ja antaa lausunnon siitä, että rakenteet kestävät aurinkoenergiajärjestelmän aiheuttamat kuormat (tuuli, lumi jne.) ja että asennus ei heikennä katteen tai verhouksen kosteudenkestävyyttä, tulee esittää rakennusluvan hakuvaiheessa.
 • Kiinteistön omistaja vastaa käytön aikaisesta turvallisuudesta (aurinkoenergiajärjestelmän kirjallinen suomenkielinen huoltokirja on käytössä ja sen mukaiset toimenpiteet tunnetaan, kattoturvatuotteiden käyttö jne.)

Laitteiston asentamisen jälkeen

 1. Urakoitsijan tulee varustaa laitteisto lukittavalla erotuskytkimellä, jonka luokse on sähköyhtiöllä vapaa pääsy
 2. Urakoitsijan tulee kiinnittää tuotantolaitteiston luokse ja pääkeskukselle varoitus takasyötöstä ja opastus laitteiston erottamiseksi
 3. Urakoitsijan tulee täyttää enintään 100 kVA tuotantolaitteiston yleistietolomake ja lähettää täytetty lomake sähköpostitse osoitteeseen sahkoliittymat@oss.fi. Tuottajalle (asiakkaalle) lähetetään tuotannon verkkosopimus sopimusehtoliitteineen. Mikäli kyseessä on enintään 3 x 63A pääsulakkeilla varustettu käyttöpaikka, ohjelmoimme nykyisen
  etäluettavan mittarin mittaamaan erikseen kulutusta ja tuotantoa.
  Muissa tapauksissa hoidetaan mittarointi tapauskohtaisesti.
 4. Tee sopimus mahdollisen ylijäämäsähkön myynnistä ennen laitteiston käyttöönottoa sähkönmyyjän kanssa (esim. Oomi Oy) Tässä kohdassa tarvitset ns. tuotannon käyttöpaikkanumeron (kohta 3.)
 5. Urakoitsijan tulee asennusten jälkeen laatia sähköasennusten tarkastuspöytäkirja ja luovuttaa se asiakkaalle.

Rakennustarkastaja
Eero Airaksinen
044 4970 302
eero.airaksinen@muhos.fi