Liikuntaneuvonta

Koetko, että sinulla ei ole jaksamista tehdä arjessa itsellesi mielekkäitä asioita?

Muhoksen kunnan liikuntapalvelut järjestää maksutonta liikuntaneuvontaa 18-64-vuotiaille sekä yli 65-vuotiaille kuntalaisille. Palvelua toteutetaan tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 8.00-12.00 Muhoksen Päiväkeskuksella (Töllintie 3). Neuvontaan voi saada ajan terveyskeskuksen ammattilaisen lähetteellä (ota asia puheeksi vastaanottokäynnillä) tai varaamalla itse ajan johanna.pelkonen@muhos.fi tai p. 044 4970 416. Tarvittaessa voit jättää soittopyynnön.

Alta voit tutustua liikuntaneuvonnan sisältöihin.

Liikuntaneuvonta 18-64-vuotiaille

Koetko, että sinulla ei ole jaksamista tehdä arjessa itsellesi mielekkäitä asioita? Haluaisitko liikkua enemmän, mutta et tiedä miten tai se tuntuu vaikealle? Haluaisitko tehdä muutoksia omaan terveyteesi?

Liikuntaneuvonnan tarkoituksena on tukea matkalla kohti liikunnallisempaa elämäntapaa. Asiakas asettaa omaan hyvinvointiin liittyvät tavoitteet itse ammattilaisen tukemana. Prosessin kesto vaihtelee muutamasta kerrasta useaan kuukauteen, ja tapaamisten aikana tehdään seurantaa oman hyvinvoinnin muutoksista.

Liikuntaneuvontaa tarjotaan kuntalaiselle, joka täyttää seuraavat kriteerit:

Mitä liikuntaneuvonnassa tehdään?

Ohjausprosessin alussa käydään läpi asiakkaalle itselle tärkeitä asioita, joihin muutos sidotaan. Neuvonta koostuu keskusteluista kasvotusten ja / tai etäyhteydellä. Tarvittaessa ohjaajan kanssa voi käydä kokeilemassa eri liikuntamuotoja. Tapaamisten väli sovitaan asiakkaan kanssa yksilöllisesti (noin 1 kk välein). Yhden tuokion kesto on 45-90 min.

Voi tutustua liikuntaneuvontaan myös katsomalla tämän YouTube-videon.

Voit arvioida oman liikkumisesi määrän UKK-instituutin verkkotestillä tästä linkistä.

6 minuutin kävelytesti

Kuuden minuutin kävelytesti mittaa hengitys- ja verenkiertoelimistön suorituskykyä. Testissä kävellään 30m mittaista suoraa 6 minuutin ajan mahdollisimman ripeästi ilman, että terveys vaarantuu. Testissä seurataan verenpainetta, sykettä ja koettua kuormitusta. Testi suoritetaan Muhoksen Tähtiareenan juoksusuoralla (Muhostie 5), ja sen suorittamisesta sovitaan erikseen asiakkaan kanssa.

Miten prosessi toteutuu?

Voit tutustua kuntalaisena ja ammattilaisena liikuntaneuvonnan prosessikuvaukseen tästä liitteestä.

Liikuntaneuvonta yli 65-vuotiaille

Kaipaatko tukea liikkumisen aloittamiseen? Oletko kuullut monipuolisen liikkumisen tärkeydestä, mutta et tiedä miten sitä voisi toteuttaa? Kaipaatko tietoa liikkumisen vaikutuksista omaan terveyteesi?

Liikuntaneuvonnan tarkoituksena on tukea matkalla kohti liikunnallisempaa elämäntapaa. Prosessin kesto vaihtelee muutamasta kerrasta useaan kuukauteen. Liikuntaneuvonta sopii kotona asuvalle ja vähän liikkuvalle kuntalaiselle, joka kokee tarvitsevansa apua liikkumisen aloittamiseen.

Liikuntaneuvonnan sisältö:

  • tiedonsaanti liikkumisen merkityksestä terveydelle ja toimintakyvylle
  • tietoa paikallisesta liikuntatoiminnasta
  • tukea sopivan liikuntamuodon löytämiseksi
  • liikkumiskyvyn testit

Mitä liikuntaneuvonnassa tehdään?

Ohjauksessa käydään läpi asiakkaan esittämiä kysymyksiä liikkumiseen liittyen. Pidempiaikaista tukea tarvitsevien kohdalla asiakas asettaa omaan hyvinvointiin liittyvät tavoitteet itse ammattilaisen tukemana. Tapaamisten väli sovitaan yksilöllisesti (noin 1 kk välein). Yhden tuokion kesto on 45-90 min.

Voit arvioida oman liikkumisesi määrän UKK-instituutin verkkotestillä tästä linkistä.

Liikkumiskyvyn testit

Liikkumiskyvyn testit sisältävät kaatumisseulalomakkeen, tasapainotestin, kävelynopeustestin (4m), tuolilta ylösnousun ja puristusvoimamittauksen. Testit sopivat henkilölle, jolla on 1 tai useampi seuraavista:

  • vaikeutta nousta tuolilta
  • vaikeutta kulkea portaissa
  • väsymystä
  • kaatumisen pelkoa
  • vähentynyt ulkona liikkumisen määrä

Testien tarkoituksena on kartoittaa kaatumisriskiä, antaa tietoa fyysisestä toimintakyvystä ja auttaa oikean liikuntatavan ja -ryhmän valinnassa.

Miten prosessi toteutuu?

Voit tutustua kuntalaisena ja ammattilaisena liikuntaneuvonnan prosessikuvaukseen tästä liitteestä.

Luotettavaa tietoa ravitsemuksesta

Ravitsemusportaalissa on luotettavaa tietoa ikääntyneiden ravitsemuksesta, voit tutustua sivustoon seuraavasta linkistä: Linkki Ruokaviraston sivuille. Sivustoa ylläpitää Ruokavirasto ja Valtion ravitsemusneuvottelukunta.

Sivun yläkuva: Liikkuva aikuinen -ohjelma / Jiri Halttunen

Vs. liikunnanohjaaja
Johanna Pelkonen
044 4970 416
johanna.pelkonen@muhos.fi