Vesihuolto

Muhoksen Vesihuolto Oy vastaa käyttöveden toimittamisesta ja jakelusta Muhoksen kunnan asukkaille sekä vastaa jätevesien vastaanottamisesta kaava-alueilla ja erillispäätöksellä viemäröidyillä haja-asutusalueilla asetettujen lupaehtojen mukaisesti. Yritys ei vastaa Sanginjoen varren asutuksen vesihuollosta.

Muhoksen Vesihuolto Oy
Kummuntie 10
91500 MUHOS

Päivystys
050 468 6111

www-sivut