Mittauspalvelut

Rakennusvalvontamittaukset

Rakennuksen sijainnin merkintä suoritetaan ennen rakennustyön aloittamista. Rakennuksen kulmien paikat merkitään rakennusluvan ehtojen mukaisesti. Rakennuksen merkinnän yhteydessä tuodaan rakennuspaikalle korkeustieto. Merkintäpyyntö tulee tehdä vähintään kolme päivää ennen haluttua ajankohtaa. Rakennuksen merkkaus sisältyy rakennusluvan hintaan. Lisämerkkauksista veloitetaan maksu rakennusvalvontataksan mukaisesti.

Rajannäyttö

Mittausryhmä merkitsee tilauksesta asemakaava-alueella tontin rajapisteet ja tarvittaessa rajalinjoja. Rajannäyttö on epävirallinen tontin rajan mittaus ja tarkoituksena on osoittaa tontin rajat epäselvissä tapauksissa tai aitaa rakennettaessa.

Virallinen rajankäynti tulee hakea Maanmittauslaitokselta.

Kiinteistötoimitukset

Kiinteistötoimituksissa muodostetaan uusia kiinteistöjä ja käsitellään kiinteistöihin liittyviä oikeuksia. Kiinteistötoimitukset kuten lohkomiset ja rajankäynnit kuuluvat maanmittauslaitoksen tehtäviin. Kunta ei suorita kiinteistötoimituksia.

Lisätietoa kiinteistötoimituksista saa Maanmittauslaitokselta.

Maankäyttöinsinööri
Ulla-Maija Karjalainen
044 4970 301
ulla-maija.karjalainen@muhos.fi