Rakennusvalvonta

Suunnitteletko uuden rakennuksen rakentamista, vanhan korjaamista, laajentamista tai rakennuksen purkamista? Minkälaisen luvan rakennuskohteesi tarvitsee? Koska ja missä rakennushankkeissa naapuria tulee kuulla?

Rakennusvalvonta ohjaa ja valvoo rakentamista ja kaavoituksen toteutumista maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. Tavoitteena on terveellisen, turvallisen ja viihtyisän ympäristön aikaansaaminen kestävää kehitystä tukien.

Rakennusvalvonta neuvoo ja ohjaa sinua kaikissa rakentamiseen liittyvissä kysymyksissä sähköisen Lupapiste.fi -palvelun kautta. Palvelun neuvontapyynnön kautta voit kysyä myös ennakkoneuvoja lupa-asioihin liittyen jo ennen rakennushankkeen aloittamista. Neuvontapalvelu ohjaa luvantarvitsijaa hakemaan rakennushankkeen sijainnin kartalta ja kuvaamaan lupa-asian yksityiskohtaisesti ja selkeästi. Lupapiste.fi-neuvontapalveluun voi liittää luonnoksia, suunnitelmia ja valokuvia selventämään asiaa. Laadukkaat ja oikeat tiedot sisältävät pyynnöt helpottavat myös vastaanottavaa viranomaista asian käsittelyssä. Palvelun kautta sähköisesti asioiva asiakas saa henkilökohtaista palvelua asiasta vastaavalta viranomaiselta.

Neuvontapalvelu on avoinna kaikille kuntalaisille rakentamiseen liittyvissä kysymyksissä ja se on maksuton. Palveluun rekisteröidytään helposti pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisupäätöksen hakeminen

Mikäli rakentamisessa halutaan poiketa asemakaavasta tai muista maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista tai muista rajoituksista, kuten rakentamisesta rantavyöhykkeelle, tarvitaan ennen rakennuslupaa poikkeamispäätös. Poikkeaminen voidaan myöntää vain erityisestä syystä rakentamista koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja rajoituksista.

Ohje poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisupäätöksen hakemista varten

Ennakko-ohjaus

Yhteistyö rakennusvalvonnan kanssa on tärkeää hankkeen suunnitteluvaiheesta lähtien. Pientalorakentajien palvelemiseksi rakennusvalvonnassa on mahdollisuus ennakkoneuvotteluun.

Rakennusvalvonnan asiantuntijat antavat ohjeita ja neuvoja pientalohankkeen suunnittelua varten. Asemakaava-alueelle sijoittuvan omakoti- tai paritalon alustavien luonnosvaiheen suunnitelmien valmistuttua kannattaa varata aika ennakko-ohjauskäyntiin. Ennakko-ohjauksen tarkoituksena on varmistaa hankkeen kaavanmukaisuus, soveltuvuus ympäristöön ja tontille sekä ohjata rakennuksen energiatehokkaiden ratkaisujen tekemisessä.

Rakennustarkastaja
Eero Airaksinen
044 4970 302
eero.airaksinen@muhos.fi

Lupasihteeri
Hanna Saarenpää
044 4970 304
hanna.saarenpaa@muhos.fi

Lupapiste.fi
www-sivut

Pohjois-Suomen Energianeuvonta
044 971 3681 ma klo 9-12 (maksuton)

Energianeuvonnan esite