Purkamislupa

Purkamiseen tarvitaan lupa asemakaava-alueilla.

Purkamislupaa haetaan Lupapiste.fi:ssä. Talous- ja muiden vähäisten rakennusten kohdalla riittää purkamisesta tehtävä purkamisilmoitus.

Purkamislupahakemuksen tai purkamisilmoituksen mukaan liitetään asemapiirros sekä selvitys rakentamis- ja purkujätteen määrästä, laadusta ja lajittelusta, jollei jätteen määrä ole vähäinen. Selvityksessä on ilmoitettava erikseen terveydelle tai ympäristölle vaarallinen rakennus- tai purkujäte ja sen käsittely.

Purkamisluvista päättää yleensä rakennusvalvonnan viranhaltija, mutta arvokohteita koskevat purkamislupahakemukset ratkaisee ympäristö- ja rakennusjaosto. Purkamisluvan arvioitu käsittelyaika on kaksi kuukautta. Viranhaltijapäätöksissä lupa on lainvoimainen 14 vuorokauden kuluttua ja
lautakuntapäätöksissä 30 vuorokauden kuluttua päätöksen antamisesta.

Rakennustarkastaja
Eero Airaksinen
044 4970 302
eero.airaksinen@muhos.fi