Varhaiskasvatus Muhoksella

Muhoksen varhaiskasvatus on suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa, jossa kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamassa kokonaisuudessa painottuu pedagogiikka. Varhaiskasvatus tukee lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hänen hyvinvointiaan. Muhoksella lapsen hyvinvoinnissa painotetaan lapsen ilon kokemista arjessa, koska kokiessaan iloa lapsi saa myönteisen kuvan itsestään ja ympäristöstään. Onnistumisen elämykset ja yhteiset kokemukset ovat merkityksellisiä lapsen elämässä ja luovat hyvän pohjan tasapainoiselle kasvulle ja elinikäiselle oppimiselle.

Muhoksella on kaksi kunnan ylläpitämää päiväkotia, Koivulehdon ja Päivärinteen päiväkodit, joista Koivulehdon päiväkodissa tarjotaan vuorohoitoa. Vuorohoito ei ole subjektiivista varhaiskasvatusta, vaan tarve perustuu huoltajien vuorotyöhön tai opiskeluun. Muhoksella tarjotaan myös kattavasti perhepäivähoitoa.

Opetushallitus laatii ja päättää valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, joiden pohjalta on laadittu Muhoksen varhaiskasvatussuunnitelma. Varhaiskasvatuksessa jokaiselle lapselle laaditaan myös henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma.

Varhaiskasvatukseen voi hakea ympäri vuoden. Hakemus on tehtävä viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee varhaiskasvatusta. Kiireellisissä tapauksissa lapselle järjestetään varhaiskasvatus kahden viikon kuluessa.

Jokaisella alle kouluikäisellä lapsella on oikeus saada varhaiskasvatusta, johon osallistumisesta vanhemmat päättävät. Koulun aloitusta edeltävään esiopetukseen osallistuminen on velvoittavaa. Esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta järjestetään Koivulehdon ja Päivärinteen päiväkodeissa sekä yksityisessä Satelliitti-päiväkodissa.

Lapset puheeksi -menetelmä

Muhoksen varhaiskasvatuksessa on käytössä Lapset puheeksi -menetelmä, jonka tarkoituksena on tukea lapsen hyvää, toimivaa ja turvallista arkea. Menetelmässä tarjotaan mahdollisuutta keskusteluun kolme- ja viisivuotiaiden lasten huoltajille. Menetelmän keskustelut perustuvat lapsen kehitysympäristöjen väliseen yhteistyöhön, joissa on tarkoitus lapsen näkeminen ja kuuleminen hänen kehitysympäristöissä. Tavoitteena on löytää ne asiat, jotka tukevat lapsen tavallista arkea.

Lapset puheeksi -esite

Lapset puheeksi -toimintakokonaisuus (mp4)

Sähköinen varhaiskasvatushakemus

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatusjohtaja
Anu Vartiainen
044 4970 115
anu.vartiainen@muhos.fi

Koivulehdon päiväkodin johtaja
Tuula Timonen
044 4970 120
tuula.timonen@muhos.fi

Päivärinteen päiväkodin johtaja
Anne-Maria Tikkanen
044 4970 119
anne-maria.tikkanen@muhos.fi

Perhepäivähoidon ohjaaja
Kirsti Hyvärinen
044 4970 116
kirsti.hyvarinen@muhos.fi

Toimistosihteeri
Pirkko Manelius
044 4970 117
pirkko.manelius@muhos.fi

Postiosoite
Varhaiskasvatuspalvelut
PL 39
91501 Muhos

Käyntiosoite
Asematie 14
91500 Muhos