Varhaiskasvatus Muhoksella

Muhoksen varhaiskasvatus on suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa, jossa kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamassa kokonaisuudessa painottuu pedagogiikka. Varhaiskasvatus tukee lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hänen hyvinvointiaan. Muhoksella lapsen hyvinvoinnissa painotetaan lapsen ilon kokemista arjessa, koska kokiessaan iloa lapsi saa myönteisen kuvan itsestään ja ympäristöstään. Onnistumisen elämykset ja yhteiset kokemukset ovat merkityksellisiä lapsen elämässä ja luovat hyvän pohjan tasapainoiselle kasvulle ja elinikäiselle oppimiselle. 

Opetushallitus laatii ja päättää valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, joiden pohjalta on laadittu Muhoksen varhaiskasvatussuunnitelma. Varhaiskasvatuksessa jokaiselle lapselle laaditaan myös henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma.

Varhaiskasvatukseen voi hakea ympäri vuoden. Hakemus on tehtävä viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee varhaiskasvatusta. Kiireellisissä tapauksissa lapselle järjestetään varhaiskasvatus kahden viikon kuluessa.

Jokaisella alle kouluikäisellä lapsella on oikeus saada varhaiskasvatusta, johon osallistumisesta vanhemmat päättävät. Koulun aloitusta edeltävä esiopetus on toiminnallista varhaiskasvatusta, johon osallistuminen on velvoittavaa. Esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta järjestetään Koivulehdon ja Päivärinteen päiväkodeissa sekä yksityisessä Satelliitti-päiväkodissa.

Muhoksella lasten vuorohoitoa järjestetään Koivulehdon päiväkodissa. Vuorohoito ei ole subjektiivista varhaiskasvatusta, vaan tarve perustuu huoltajien vuorotyöhön tai opiskeluun.

Sähköinen varhaiskasvatushakemus

Varhaiskasvatussuunnitelma

Vs. varhaiskasvatusjohtaja ja perhepäivähoidon ohjaaja
Kirsti Hyvärinen
044 4970 116
kirsti.hyvarinen@muhos.fi

Toimistosihteeri
Pirkko Manelius
044 4970 117
pirkko.manelius@muhos.fi

Postiosoite
Varhaiskasvatuspalvelut
PL 39
91501 Muhos

Käyntiosoite
Asematie 14
91500 Muhos