8.11.2023

Ilmastoviisas Muhos Biopark -hanke käynnistynyt

Muhoksen kunnassa on käynnistynyt Ilmastoviisas Muhos Biopark -hanke, jonka tarkoituksena on kehittää Muhoksen toimintaympäristöä bio- ja kiertotalouden sekä ympäristö- ja energia-alan yritysten tarpeisiin. Hankkeen tavoitteena on luoda Muhokselle useita uusia työpaikkoja, sekä houkutella alueelle kotimaisia ja kansainvälisiä investointeja. 

Vuoden 2022 aikana Muhoksella laadittiin esiselvitys, Muhos Biopark Masterplan, jonka pohjalta paikallisessa yrityskentässä esille nousi monenlaisia tarpeita ja mahdollisuuksia muun muassa yritysalueiden kehittämiseen, vihreän siirtymän edistämiseen ja kiertotalouden prosessien tehokkuuteen liittyen. Tämän perusteella kehitettiin Ilmastoviisas Muhos Biopark –hanke, jotta Muhos Biopark -toimintaympäristöä ja yritysten investointeja tukevia toimintamalleja voidaan kehittää näitä tarpeita ja mahdollisuuksia vastaavaksi. Ilmastoviisas Muhos Biopark -hanke kestää 1.9.2023-30.6.2025 välisen ajan. 

Hankkeen tavoitteena on suunnitella Ilmastoviisas Muhos Biopark -ekosysteemi, kehittää ja uudistaa kiertotalouden toimintaympäristöä ja prosesseja, kehittää digitaaliset ja vastuulliset markkinatarvelähtöiset ratkaisut sekä konseptoida ekosysteemin toiminta. Muhos Biopark -ekosysteemistä suunnitellaan ilmastoviisas bio- ja kiertotalouden keskittymä, joka edistää talouden rakennemuutosta, bio- ja kiertotalous- sekä energia- ja ympäristötoimialojen uudistumista, kestävän infrastruktuurin kehittymistä sekä digitalisaation edistymistä. Toimintaympäristön kehittämisessä hyödynnetään konseptointia, teknistaloudellista laskentaa ja toimialojen parhaiden ekosysteemien benchmarkkausta kansallisesti ja Euroopan alueella. Hankkeessa luodaan edellytykset kumppanuuksiin perustuvalle sekä kansallisesti ja kansainvälisesti verkostoituneelle ekosysteemille, joka tarjoaa kumppaneilleen digitaalisia ja vastuullisia markkinatarvelähtöisiä ratkaisuja sekä houkuttelee kotimaisia ja kansainvälisiä sijoituksia. 

Hankkeen aikana tehdään muutamia tutustumismatkoja kotimaan kiertotalouskohteisiin sekä yksi Eurooppaan suuntautuvat tutustumismatka. Lisäksi hankkeen puitteissa järjestetään neljä työpajaa, joissa työstetään hankkeen lopputuotoksia osallistavalla otteella. Ensimmäinen työpaja järjestetään Muhoksella torstaina 30.11.2023 ja siinä pureudutaan ekosysteemin suunnitteluun. Työpajan tavoitteena on selvittää mitä toimialoja tai yrityksiä Muhokselle kannattaa sijoittua nyt ja tulevaisuudessa, ja miten ne istutetaan Muhokselle. Lue työpajasta lisää.

Ilmastoviisas Muhos Biopark -hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan liitto. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 142 940 euroa, josta Pohjois-Pohjanmaan liitto maksaa avustuksena 100 000 euroa. 

Lisätiedot 

Asseri Pitkälä
Elinkeinopäällikkö, hankkeen projektipäällikkö 
asseri.pitkala@muhos.fi
044 4970 006