26.8.2020

Kirkkosaaressa tehdään geofysikaalisia mittauksia syksyn 2020 aikana

Geologian tutkimuskeskus (GTK) selvittää Muhoksen Kirkkosaaressa keskisyvän geotermisen energian hyödyntämismahdollisuuksia. Siihen liittyen alueella tehdään geofysikaalisia mittauksia elokuun ja lokakuun aikana. Viikolla 36 tehdään mittauksiin liittyviä valmistelutöitä GM50-kairauskoneella. Viikolla tehdään sähkömagneettisia AMT-luotauksia eri puolilla Kirkkosaarta. AMT-luotauksista ei koidu ääniä tai jälkiä maastoon. Seismisiä luotauksia on alustavasti kaavailtu tehtävän lokakuun alussa viikolla 41 (5.-9.10.) kahdella risteävällä noin kilometrin pituisella linjalla. Seismisiin mittauksiin liittyy vähäisiä räjäytystöitä. Niistä ei koidu jälkiä maastoon. Lyhytkestoisia ja pieniä, mutta vaarattomia ääniä voi kuulua.

Kirkkosaaressa liikkuu siis syksyn aikana GTK:n henkilöstöä erilaisin kokoonpanoin.

Mittausten tavoitteena on selvittää Muhos-muodostumaksi kutsutun sedimenttikerrostuman paksuutta, kallioperän rakennetta ja rikkonaisuutta jopa 2 kilometrin syvyyteen saakka. Asiasta halutaan tiedottaa kuntalaisia, Kirkkosaaressa asuvia kotitalouksia ja poliisia.

Lisätietoja antavat:

Projektipäällikkö Annu Martinkauppi GTK, p. 050 374 1199
Erikoistutkija Suvi Heinonen GTK, p. 050 348 8511
Erikoistutkija Ilkka Lahti GTK, p. 050 360 2231
Tekninen johtaja Mikko Kari, Muhoksen kunta, p. 044 4970 308