19.1.2022

Korkein hallinto-oikeus hylännyt Maaningan valituslupahakemuksen

Korkein hallinto-oikeus on päätöksellään 18.1.2022 hylännyt Muhoksen kunnan hallinto- ja talousjohtajana toimineen Rauno Maaningan valituslupahakemuksen hänen virkasuhteensa irtisanomista koskevassa asiassa. Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi ei ole valitusluvan myöntämisen perustetta. Korkein hallinto-oikeus ei siten anna ratkaisua Maaningan valitukseen.

Maaninka oli hakenut korkeimmalta hallinto-oikeudelta lupaa valittaa Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä, jolla Maaningan valitus hänen virkasuhteensa irtisanomisesta oli hylätty. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 30.6.2021 jää siten tässä asiassa lopulliseksi.

Muhoksen kunnanhallitus irtisanoi päätöksellään 17.6.2019 § 4 kunnan hallinto- ja talousjohtajana toimineen Rauno Maaningan virkasuhteen. Maaninka valitti päätöksestä hallinto-oikeuteen.

Hallinto-oikeus katsoi Maaningan rikkoneen vakavasti virkasuhteeseen olennaisesti liittyviä velvoitteitaan työskennellessään samanaikaisesti sekä Muhoksen kunnan että Pelastusopiston palveluksessa ja hakematta siihen työnantajaltaan viranhaltijalain 18 §:n mukaista lupaa tai edes ilmoittamatta työskentelystä työnantajalle.

Hallinto-oikeus katsoi, että Maaningan on virka-asemansa, koulutuksensa ja työkokemuksensa perusteella pitänyt olla tietoinen velvollisuudestaan ilmoittaa työskentelystään Pelastusopistossa ja siitä, että hänen on haettava sivutoimen vastaanottamiseen myös työnantajan lupa.

Hallinto-oikeus totesi Maaningan työskennelleen hallinto- ja talousjohtajana, joten luottamuksella on ollut erityinen merkitys hänen ja työnantajan välisessä suhteessa. Hallinto-oikeus otti huomioon, että Maaninka ei ole toimittanut sivutoimestaan asianmukaista ilmoitusta, vaikka työnantaja oli sitä nimenomaisesti pyytänyt.

Hallinto-oikeus perusteli, että kysymyksessä on ollut niin vakava virkasuhteeseen liittyvä rikkomus, että Maaningan virkasuhde on voitu irtisanoa varoitusta antamatta ja selvittämättä, olisiko irtisanominen ollut vältettävissä sijoittamalla Maaninka muuhun virkasuhteeseen. Hallinto-oikeus katsoi lisäksi, että Maaningan virkasuhteen irtisanominen ei ole ollut tasapuolisen kohtelun ja syrjintäkiellon vastainen.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus velvoitti päätöksessään 30.6.2021 Rauno Maaningan korvaamaan Muhoksen kunnan oikeudenkäyntikuluja 15.000 eurolla.

Lisätiedot

Vt. kunnanjohtaja Jussi Rämet
Muhoksen kunta
044 4970 001
jussi.ramet@muhos.fi

Asianajaja Harri Ojala
Asianajotoimisto Ojala  & Urpelainen Oy
0400 686 295
harri.ojala@oulex.fi