20.9.2022

Kunnanjohtajan työpöydältä

Muhoksen vuoden 2023 talousarviota valmistellaan tiukoilla toimialakohtaisilla raameilla. Edellisten vuosien alijäämiä on katettu tarkalla taloudenpidolla, mutta helpoilta eivät näytä tulevatkaan vuodet. Kuntaorganisaatiota muutetaan, koska sote ja pelastustoimi siirtyvät ”jappasun” jälkeen hyvinvointialueelle. Kunnan luottamushenkilö- ja palvelutuotanto-organisaatio on uudistettu vastaamaan uutta tilannetta. Tulevaisuuden ennakointia vaikeuttaa korona ja Venäjän hyökkäyssota. Ikävä seuraus ovat energiansäästötalkoot ja investointimenojen kasvu.

Näyttää siltä, että omakotitalotonttien kauppa käy vilkkaana Päivärinteellä ja muualla Muhoksella. Pitkin vuotta olen saanut kuntalaisilta palautetta, että meillä ei ole tarjolla riittävästi helppoa asumista eikä vuokra-asuntoja. Palaute tuli selväksi myös asunto-ohjelman kuntalaiskyselystä. Tällä hetkellä on rakenteilla rivitaloja keskustaan. Lisäksi yksityiset toimijat ovat käynnistäneet Koivikossa rivitalokotien ja keskustan palveluiden ääreen kerrostalon ennakkomarkkinoinnin. Myös kunta sai hyvinvointialueen tarpeiden perusteella ARA-rahoitusta erityisryhmien asumiseen kerrostaloa varten. Rakennussuunnittelu on käynnistymässä ja toteutus voisi olla vuosina 2023–2024. Hankkeet monipuolistavat ja uudistavat asumista Muhoksella.

Yritykset kysyvät elinkeinopäälliköltä säännöllisesti tontteja ja toimitiloja. Kunnan elinvoiman ja yritysten sijoittumisen kehittämiseksi tehdään maankäyttöohjelma. Sitä varten tahdomme kuulla maanomistajien ja kuntalaisten näkemyksiä. Maankäyttöohjelma linjaa kunnan maanhankintaa teollisuusalueiden, palveluiden ja asumisen sijoittumiseksi kunnassa. Maanhankinta, kaavoitus ja kunnallistekniikan rakentaminen ovat pitkiä prosesseja, mutta myönteisiä uutisia uusista investoinneista voi olla luvassa jo lähiaikoina.

Eniten palautetta olen saanut päivähoidosta. Olemme tekemässä tarkempaa tarvearviota, mutta lapsiperheiden viesti on, että Muhokselle on perustettava uusia päiväkotiryhmiä. Olemme paikanneet tilannetta avaamalla syksyllä tiloja kirkonkylälle ja suunnitelmissa on saada tilat myös Päivärinteelle, missä tarve on suurin. Tarveselvityksen perusteella valmistelemme esitykset vuoden 2023 talousarvioon päivähoidon kehittämiseksi.

Sidosryhmien viesti kuntastrategiaan oli, että Muhoksella halutaan vahvistaa yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Kunta kutsuu syksyn aikana edustajia yhdistyksistä, järjestöistä, seuroista ja sidosryhmistä pyöreän pöydän ympärille ideoimaan yhteisiä tekemisen ja vaikuttamisen keinoja. Kunnissa on kehitetty toimintamalleja, joten emmeköhän mekin löydä tavan työskennellä ja toimia yhteisten päämäärien eteen.

Mukavaa syksyä Tervareitin lukijoille.

Jussi Rämet
kunnanjohtaja

Blogikirjoitus on julkaistu Tervareitti-lehden Kuntaikkuna-palstalla 15.9.2022.