10.11.2021

Kysely valtatien 22 perusparannuksen sekä uusien katuyhteyksien Poikkimaantien ja Raitotien liikenteellisistä vaikutuksista

Kysely valtatien 22 perusparannuksen sekä uusien katuyhteyksien Poikkimaantien ja Raitotien liikenteellisistä vaikutuksista

Oulun alueella valmistui vuosina 2016-2018 kolme merkittävää liikennehanketta:

  • valtatien 22 perusparannus välillä Joutsentie-Heikkilänkangas
  • Poikkimaantie välillä valtatie 22 ja Vaalantie (sisälsi uuden siltayhteyden Oulujoen yli)
  • Raitotie välillä Hiukkavaaran keskus-Kiulukangas.

Valtatien 22 parannushankkeessa rakennettiin mm. 2+2 -kaistaista keskikaidetietä noin 4 km matkalle sekä rampit Haarakankaantielle. Poikkimaantie ja Raitotie avasivat Ouluun uuden kehätiemäisen yhteyden sataman, Ruskon ja Pateniemen välille.

Oulun kaupunki ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ovat käynnistäneet näiden liikennehankkeiden jälkiarviointityön, jonka yhtenä osiona halutaan selvittää oululaisten ja lähiseudun asukkaiden mielipiteitä rakennushankkeiden vaikutuksista, kun ne ovat nyt olleet muutaman vuoden liikenteen käytössä.

Kysely sisältää kysymyksiä ja väittämiä liikkumisesta näillä liikenneyhteyksillä. Kysely on avoinna 8.11.-21.11.2021. Kyselyyn vastaaminen vie noin 10 minuuttia.

Kerättävät tiedot eivät sisällä tunnistettavia henkilötietoja, joiden perusteella vastaaja voitaisiin yhdistää vastauksiin. Vastauksia käsitellään luottamuksellisesti ainoastaan hankkeeseen liittyen. Yksittäiset vastaukset tuhotaan hankkeen päättymisen jälkeen, yhteenveto arkistoidaan hankeaineiston mukana.

Kyselyyn pääsee osoitteesta:

https://q.surveypal.com/Kysely-liikennehankkeiden-vaikutuksista

Lisätietoja:

Sitowise OyOulun kaupunkiPohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Jani Karjalainen Liikennesuunnittelu, aluepäällikköErkki Malo LiikenneinsinööriMarjo Paavola Esisuunnitteluvastaava
P. 040 507 1674P. 040 641 6006P. 050 351 0538
jani.karjalainen@sitowise.com

LIITE: Kartta
erkki.malo@ouka.fimarjo.paavola@ely-keskus.fi