9.7.2021

Lähtölaukaus elinvoimakunnalle

Muhoksella kääntyy uusi sivu, kun pitkään kuntaa johtanut Jukka Syvävirta jää eläkkeelle. Kun valtuusto valitsi minut joulukuussa, Tervareitti otsikoi näyttävästi, että kunnanjohtaja visioi Muhoksesta elinvoimakuntaa. Olen saanut viestikapulan vietäväksi, mutta millaisista lähtökohdista kuntaa rakennetaan.

Soten käänteet ovat hämmentäneet kuntalaisia. Jälleen odotetaan eduskunnan päätöstä soten ja pelastustoimen lakivalmisteluista. Jatkossa kunta tuottaisi palveluja ja turvaisi lähidemokratian kuntalaisille. Keskeisiä tehtäviä olisivat koulutus, kasvatus, kaavoitus ja kehittäminen. Muhoksella on toimittu etukenossa elinvoimakunnan valmistelussa.

Oppivelvollisuuden laajentamiseen on vastattu ripeästi lukiokoulutuksen osalta. Eteen on tullut myös varhaiskasvatuspaikkojen tarjoaminen lapsiperheille, kun yksityinen toimija lopettaa toimintansa. Ratkaisua etsitään tasapainottelemalla odotusten ja kunnan talouden kestävyyden välillä.

Kunta on tarkastellut kaavoituksen työnjakoa ja toimivuutta. Lisäksi vahvistetaan Humanpolis Oy täysiveriseksi elinkeinoyhtiöksi, jolloin elinkeinopalvelut hoidetaan ostopalveluna. Käynnissä olevat rekrytoinnit monipuolistavat toimivien yritysten ja alueelle sijoittuvien yritysten palveluita. Myös hankkeet keskitetään saman katon alle.

Muhos osallistuu työllisyyden kuntakokeiluun. Kokeilulla tavoitellaan vaikuttavuutta sovittamalla yhteen valtion, kuntien ja kolmannen sektorin toimintaa. Kokeilua voisi luonnehtia odotetuksi avaukseksi kohti uudenlaista tapaa työllistää nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömiä. Maatalousyrittäjien eläkelaitos on myös osoittanut luottamusta Muhoksen kuntaa kohtaan valitsemalla kunnan vastaamaan maatalouslomituksen palveluista Oulujoen pohjoispuolisessa Suomessa. Muutoshanke käynnistyy syksyllä.

Muhoksen kunnan taloudessa on katettavaa alijäämää noin kaksi miljoonaa. Kunta joutuu käynnistämään kuntalain edellyttämän talouden tasapainottamisen vuoteen 2025. Kiristyvä talous tarkoittaa sitä, että kunnan strategian on oltava ohjaava ja toimenpiteiden talousvaikutuksia on arvioitava kriittisesti. Kuntastrategia ja talousarvio käynnistetään, kun uusi valtuusto on järjestäytynyt elokuussa ja luottamustoimielimet valittu.

Odotukset ovat korkealla ja uusia luottamushenkilöitä odotetaan kunnissa. Tavoite on rakentaa toimiva yhteistyö viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden kesken sekä poliittisten ryhmien välille. Vielä kerran lämpimät onnittelut valtuutetuille ja hatunnostoni kuntavaalien ehdokkaille sekä mukavaa kesää kuntalaisille.

Jussi Rämet
vs. kunnanjohtaja

Blogikirjoitus on julkaistu Tervareitti-lehden Kuntaikkuna-palstalla 8.7.2021.