6.9.2021

Micropoliksen kiertotaloushanke käynnistynyt – Muhos mukana

Uusi hanke tuo liiketoimintamahdollisuuksia kiertotalouteen

”Virke – Vihreää elvytystä kiertotalouden keinoin” -hanke on polkaistu käyntiin. Sen tavoitteena on tuottaa ratkaisuja, joilla parannetaan kestävää luonnonvarataloutta ja materiaalien tehokkaampaa hyödyntämistä Pohjois-Pohjanmaalla. Hanke elvyttää vihreällä taloudella luoden ilmastoviisaista ratkaisuista kasvua: työtä, liiketoimintaa, vetovoimaa ja parempaa ympäristöä.

Hankkeen tehtävänä on löytää ratkaisuja, jotka luovat materiaalien kiertotalouteen kannattavaa liiketoimintaa joko olemassa oleville cleantech -alan yrityksille tai täysin uusille ja perustamisvaiheessa oleville yrityksille.

Tavoitteena on, ettei jätteen ja ylijäämämateriaalien kierrätystoimintaa koeta kunnissa ja yrityksissä vain kustannuseränä, vaan luonnonvarojen kestävänä käyttönä ja taloudellisena hyötynä. Luonnonvarojen kestävä käyttö on kansallisella ja kansainvälisellä tasolla menestystekijä. Luonnonvarojen kulutuksen suhteen talonrakentaminen on yksi suurimpia toimialoja Suomessa. Rakentamisessa käytetään vuosittain 10 miljoonaa tonnia rakennusmateriaaleja ja -tuotteita.

Hankkeessa on mukana alueen kunnista Ii, Liminka, Muhos, Simo, Vaala ja Utajärvi, sekä yrityspuolelta Oulun Energia. Hanketta rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR), jossa tuen myöntäjänä on Pohjois-Pohjanmaan Liitto.

Hankkeen verkkosivut: https://www.micropolis.fi/projekti/virke-kiertotalous

Hanke etsii yhteistyökumppaneita alueen kiertotalousyrityksistä. Mikäli haluat olla kehittämässä alueen kiertotalousliiketoimintaa, ota meihin yhteyttä.

Projektipäällikkö Pekka Pääkkönen, Micropolis Oy
p. 050 596 9582, pekka.paakkonen@micropolis.fi

Energia- ja ympäristöinsinööri Petri Leppänen, Micropolis Oy
p. 040 753 8381, petri.leppanen@micropolis.fi