26.5.2023

Muhos valmistautuu TE24-uudistukseen

Julkisten työvoimapalveluiden järjestämisvastuu työ- ja elinkeinotoimistoilta siirtyy kunnille 1.1.2025. Uudistuksella tavoitellaan palvelurakennetta, joka parhaiten edistää työntekijöiden nopeaa työllistymistä ja lisää työ- ja elinkeinopalveluiden tuottavuutta ja saatavuutta. Muhoksen kunta on valmistautunut tulevaan uudistukseen jo muutaman vuoden ajan, muun muassa perustamalla työllisyyden kuntakokeilussa työllisyys- ja opintopalvelukeskus Vinkkelin. Vinkkeli tarjoaa työllisyyspalvelut ja työpajatoimintaa saman katon alta, yhden luukun periaatteella, ja Muhoksen malli on saanut aikaan jo näkyviä tuloksia.

Oulun kaupunki on tehnyt esityksen lähialueen kuntien kanssa muodostettavasta työllisyydenhoitoalueesta, missä lähikunnat liittyisivät Oulun vetämään työllisyysalueeseen. Esityksen mukaan Oulu vastaisi lakisääteisten palvelujen järjestämisestä, työllisyyden lähipalvelut tarjottaisiin vain Oulussa ja palvelut olisivat sähköisesti saatavilla koko työllisyyshoitoalueella. Muhoksen kunnanhallitus on 22.5.2023 kokouksessaan hyväksynyt Oulun kaupungille vastauksen, missä Oulun esitys nähdään lähtökohtaisesti myönteisenä ja kunta sitoutuu sen jatkokehittämiseen. Muhoksen kunnan tavoitteena on saada yhteinen työllisyysalue siten, että Oulun kaupunki on järjestämisvastuussa. Muhos kuitenkin näkee tärkeänä, että Oulun mallissa otetaan huomioon alueiden erityispiirteet; palveluita ei tulisi tuottaa pelkästään sähköisesti, vaan henkilöasiakkaita tulisi tavata myös henkilökohtaisesti kunnan työllisyyspalveluiden toimipisteessä.

Juuri saavutettavuus ja matalan kynnyksen palvelut ovat tuottaneet Muhoksella tuloksia työllisyyden kuntakokeilussa. Muhoksen kunta perusti yhdessä Nuorten Ystävien kanssa työllisyystalo Vinkkelin, jossa on vuoden 2023 alusta lähtien toiminut saman katon alla kunnan työllisyyspalvelut sekä kaksi Nuorten Ystävien valmennuspajaa. Julkisen ja kolmannen sektorin tiivis yhteistyö on poikinut tuloksia: erillisessä työllisyyshankkeessa tavoitettiin 165 muhoslaista työnhakijaa, ja kolmen vuoden jälkeen heistä työttömänä oli enää 31 henkilöä.

Työvoimapalveluiden järjestämisvastuu on kunnille uusi valtionosuustehtävä, ja tämän myötä rahoitusvastuu laajenee. Oulun kaupungin esityksen mukaisesti vastuukunta laskuttaisi valtionosuuksien ylimenevät kustannukset lakisääteisistä palveluista työllisyysalueen kunnilta asukasluvun mukaisesti. Muhoksen kunnan kanta kuitenkin on, että valtionosuuksia ei voida siirtää järjestämisvastuussa olevalle kunnalle täysimääräisesti.

“Muhoksen kunta näkee, että työllisyyspalvelut on hyvä integroida osaksi elinkeinojen kehittämistä, ja kunta on valmis panostamaan siihen taloudellisesti. Koemme tärkeänä, että valtionosuusrahoitusta allokoidaan kunnalle oman harkinnan mukaiseen käyttöön”, toteaa Muhoksen kunnanjohtaja Jussi Rämet.

Lisätiedot

Jussi Rämet
Kunnanjohtaja
044 497 0001
jussi.ramet@muhos.fi