23.12.2021

Muhos vuonna 2025

Valtuustokausi on käynnistynyt Muhoksella työntäyteisesti ja tehokkaasti. Syksyllä kävimme läpi kunnan nykyisiä tehtäviä, taloutta ja keskustelimme valtuustokauden haasteista. Seminaareissa rakennettiin yhteistä tilannekuvaa toimintaympäristöstä ja tavoitteista.

Kunnan tavoitteet johdetaan kuntastrategiasta. Valtuusto hyväksyi viime viikolla Muhoksen kuntastrategian vuosille 2022–2025. Strategia laadittiin yhteistyössä luottamushenkilöiden ja sidosryhmien kanssa syys-marraskuun aikana järjestetyissä työpajoissa. Seminaareissa hahmotettiin kunnan arvot, visio ja missio sekä työstettiin suunnitelmat niiden toteuttamiseksi.

Muhoksen vahvuuksiksi tunnistetaan kunnan sijainti, liikenneyhteydet ja ympäristö. Selkeä vahvuus ovat myös monipuoliset yksityiset ja julkiset palvelut, vaikka palveluvarustusta ei tunneta hyvin. Muuttuvaa toimintaympäristöä palvelee tahto uudistua ja muuttaa toimintatapoja. Strategiakaudella kehittyviksi kilpailutekijöiksi tunnistettiin kuntayhteistyön laajeneminen halutuksi kehittäjäkumppaniksi, kuntaorganisaation yhtenäisyyden ja itseohjautuvuuden vahvistaminen sekä muutoksen johtaminen,
osallistaminen ja viestintä.

Kuntastrategian visio on Kasvua ja hyvinvointia kaupungin kupeessa – Luonnollisesti Muhoksella. Visio asemoi Muhoksen Oulun kaupunkiseudun kehyskunnaksi. Strategia tähtää valinnoillaan kasvuun, vetovoimaan ja laajaan hyvinvointiin. Luonnollisuus viittaa ihmisten keskinäiseen mutkattomuuteen, kestävään kehitykseen ja tasapainoiseen luontosuhteeseen.

Visio konkretisoidaan kolmen strategisen päämäärän avulla siten, että ne kuvaavat sitä tulevaisuutta, joka halutaan saavuttaa. Muhos on vuonna 2025 elinvoimainen ja erottuva, yhteisöllinen ja osallistava sekä arvostava ja mahdollistava.

Elinvoiman tavoitteissa painottuvat investoinnit, yritystoiminnan ja työpaikkojen lisääminen sekä asuntotarjonnan monipuolistaminen. Elinvoimaa synnytetään myös toimintaympäristön tarpeisiin vastaavalla koulutuksella ja omaleimaisella tavalla työllistää. Erottuvuus viittaa kunnan mielikuvan vahvistamiseen ja viestintään. Yhteisöllinen ja osallistava Muhos tarkoittaa aktiivisia ja osallistuvia kuntalaisia, laadukkaita ja palveluiden käyttäjien tarpeisiin mitoitettuja palveluita, järjestö- ja
sidosryhmäyhteistyötä sekä panostamista erityisesti lapsiperheiden arkeen. Arvostava ja mahdollistava kuntakonserni keskittyy kunnan toimintojen kehittämiseen parantamalla työelämän laatua ja työnantajakuvaa, kuntatalouden tasapainottamiseen, palveluiden siirtämiseen hyvinvointialueelle ja tulevaisuuden kunnan rakentamiseen sekä palveluiden yleiseen digitalisaatioon.

Ratkaiseva tekijä on konkreettinen toimeenpano. Kokonaisuudesta vastaa kunnan johtoryhmä, mutta näen edelleen tärkeäksi sen, että toimenpiteet toteutetaan yhdessä kuntalaisten, luottamushenkilöiden ja sidosryhmien kanssa.

Mutta ennen toimeen tarttumista on paikallaan rauhoittua joulun viettoon. Toivotan kuntalaisille ja Tervareitin lukijoille rauhallista joulua ja onnellista uutta vuotta!

Jussi Rämet
vt. kunnanjohtaja

Blogikirjoitus on julkaistu Tervareitti-lehden Kuntaikkuna-palstalla 22.12.2021.