31.3.2021

Pohjois-Pohjanmaan sekä Kainuun kuntien ja kuntayhtymien johtajat vaativat rokotteiden jakamista väestöpohjaan perustuen

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kunta- ja kuntayhtymäjohto on todella huolissaan pyrkimyksistä, joiden mukaan rokotteiden jakoperusteita tultaisiin muuttamaan alkuperäisestä. Kunta- ja kuntayhtymäjohto pitää rokotteiden jakoperusteen muuttamista perusteettomana ja epäoikeudenmukaisena. Eilen tiistaina kokoontunut kunta- ja kuntayhtymäjohto asettuu tukemaan täysimääräisesti alueen sairaanhoitopiirien kantaa asiassa.

Molemmissa maakunnissa on tehty erittäin hyvää, huolellista, harkitsevaa ja yksituumaista työtä, jolla olemme saaneet koronatilanteen pysymään pitkällä aikavälillä erittäin hyvällä tasolla ja yksittäiset tautipiikit on saatu taitettua nopealla ja tilanteeseen nähden oikein mitoitetuilla toimenpiteillä ja rajoituksilla. Järjestelmä on ollut kuormittunut, mutta ei missään vaiheessa kriisissä ja olemme pystyneet tarvittaessa auttamaan myös muita alueita. Tilanne on ollut koko poikkeusajan hallittu. Vahvalla resursoinnilla ja yhteistyöllä sekä hyvällä suunnittelulla jäljitys on ollut erinomaisella tasolla.

Rajoitukset ovat vaikuttaneet suuresti väestön hyvinvointiin, yritystoimintaan ja talouteen. Rokotekattavuuden tasapuolinen saavuttaminen koetaan myös tasa-arvo- ja oikeudenmukaisuuskysymyksenä. Molemmissa maakunnissa tilanne on pitkään ollut hyvä, Kainuussa jopa perustasolla, jonka vuoksi asukkaiden jättäminen rokotevuorossa suunniteltua myöhemmäksi tuntuu erityisen epäoikeudenmukaiselta.

Nuoresta ikärakenteesta ja muista jo sovituista jakokriteereistä johtuen olemme tällä hetkellä koko alueella ja erityisesti Pohjois-Pohjanmaalla jäljessä maan keskimääräistä rokotekattavuuden tasoa. Tämä koetaan epätasa-arvoisena, eikä eroa tule ainakaan lisätä rokotejaon painotusta muuttamalla.

Rokotejärjestystä laadittaessa Suomen toteuttama hybridistrategia oli tiedossa. Siihen kuuluu eri tautivaiheessa olevat alueet, eikä sillä tulisi olla vaikutusta rokotteiden jakamisen perusteisiin. Rokotejaon painotuksen muuttaminen voi myös muuttaa väestön vastuullista käyttäytymistä. Muutos koettaisiin helposti rangaistuksena hyvin tehdystä ja maltillisesta työstä. Myös tilanteet voivat muuttua taudin ilmaantuvuuden suhteen hyvin nopeasti eri alueilla. Kuka silloin kantaa vastaa mahdollisesta alueellisesta heikosta rokotuskattavuudesta?

Lisäksi haluamme muistuttaa, että eri alueilla on hyvin erityyppisiä riskitekijöitä taudin leviämisen suhteen. Väestötiheys voi olla riskitekijä, mutta toisaalta myös rajan läheisyys ja työmatkaliikenne rajan yli sekä työmaat, joiden toiminta edellyttää vierastyövoimaa. Myös isot teolliset työpaikat, jossa käydään työssä maan rajojen yli puolin ja toisin, vaikuttavat alueen riskitekijöihin.

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kunta- ja kuntayhtymäjohtajat