16.2.2021

Tiedote: Oulujoen vesistöalueen säännösteltyjen järvien pinnat pysyvät keskimääräistä korkeammalla kevättulvaan asti

FORTUM OYJ PAIKALLISTIEDOTE 16.02.2021

Vesitilanne Oulujoen vesistöalueella on rauhoittunut koko alkuvuoden
jatkuneiden pakkasten myötä. Vesistöalueen säännösteltyjen järvien pinnat
ovat edelleen vuodenaikaan nähden korkealla, mutta ne ovat pakkasten
myötä lähteneet hyvään laskuun ja järviin saadaan tehtyä tilaa kevään
tulvavesiä varten. Juoksutukset Hyrynsalmen reitillä ja Oulujoella tulevat
olemaan suuria koko kevään ajan.

Aluehallintoviraston Fortumille marraskuussa 2020 myöntämää lupaa poiketa
väliaikaisesti Oulujärven säännöstelyä koskevasta luvan mukaisesta
juoksutusmääräyksestä ja Oulujärven vedenkorkeusmääräyksestä ei lopulta
tarvinnut ottaa käyttöön.

Oulujärven tämänhetkinen pinnankorkeus on NN+ 122,74 metriä, joka on
kymmenen edellisen vuoden keskiarvoa 59 senttimetriä korkeammalla.
Hyrynsalmen reitillä Kiantajärven pinnankorkeus NN+ 198,35 metriä on 66
senttimetriä keskimääräisen yläpuolella ja Vuokkijärven pinnankorkeus NN+
187,55 metriä on 42 senttimetriä keskimääräistä korkeammalla.
Sotkamon reitillä Ontojärven pinnankorkeus on NN+ 157,11 metriä, joka on 53
senttimetriä keskimääräisen alapuolella. Kiimasjärven pinnankorkeus NN+
137,52 metriä on 43 senttimetriä keskiarvoa ylempänä ja Nuasjärven
pinnankorkeus on NN+ 137,19 metriä, joka on 39 senttimetriä keskiarvoa
korkeammalla.

Tulovirtaamaennuste:
Oulujoen vesistön lumen vesiarvo, joka tarkoittaa lumikerroksesta sulatettuna
muodostuvan vesikerroksen paksuutta, oli tammikuun lopussa 105 millimetriä,
mikä on pitkäaikaisen keskiarvon tasolla.
Tällä hetkellä kevättulvaennusteet ovat keskimääräisiä koko valuma-alueella.
Mikäli kevät ja sulaminen tulevat keskimääräistä aikaisemmin tai
voimakkaampana on todennäköistä, että virtaamat Oulujoessa voivat olla
suuria. Sulamiskauden ja koko loppukevään sateet vaikuttavat suuresti tulvan
suuruuteen.

Tulevat peruskorjaukset:
Fortumin Oulujoen vesistön voimalaitosten peruskorjaustyöt jatkuvat Utasen
voimalaitoksella loppukeväällä. Utasen 2. koneisto pysäytetään peruskunnostusta
varten toukokuussa 2021 ja seisokin arvioidaan kestävän lokakuun loppupuolelle saakka.
Peruskorjauksen yhteydessä päämuuntajat uusitaan ja laitos liitetään uuteen
kantaverkon kytkinasemaan. Peruskorjauksella ei ole merkittäviä vaikutuksia
Oulujoen virtaamiin.

Fortumin Nuojuan voimalaitoksella alkaa 3. koneiston
korjaus huhtikuussa. Seisokin arvioidaan kestävän kesän ajan.
Korjauksella ei ole merkittäviä vaikutuksia Oulujoen virtaamiin.

UPM:n Katerman voimalaitoksella Ontojoella tehdään tulokanavan
puuverhoilujen uusintaa viikoilla 16–18. Verhoilujen uusinnan ajaksi
Ontojärven pinta lasketaan lähelle luparajan alarajaa. Tästä syystä Ontojärven
pintaa on laskettu viime vuosia nopeammin. Verhoilujen uusinta on neljän
vuoden projekti ja toteutetaan osissa laitoksen keväthuoltojen yhteydessä.

Fortum Oyj
Viestintä

Lisätietoja:
Mikael Heikkilä, Oulujoen ja Hyrynsalmen reitin säännöstely, Fortum,
mikael.heikkila@fortum.com, puh. 050 453 2857

Teemu Kerttula, Sotkamon reitin säännöstely, UPM,
teemu.kerttula@upm.com, puh. 040 180 1348