19.10.2021

Uusi elinkeinopäällikkö aloittaa Muhoksella joulukuussa

Humanpolis Oy on vahvistanut henkilöstöään uudella elinkeinopäälliköllä, joka aloittaa tehtävänsä Muhoksen kunnan elinkeinoasioiden parissa joulukuun alusta. Humanpolis valitsi tehtävään yrittäjätaustaisen liiketalouden tradenomin Asseri Pitkälän 13 hakijan joukosta. 

Muhoksen elinkeinopäällikön valinnassa painottuivat kokemukset yrittäjyydestä, yritysten neuvonta- ja tukipalveluista, markkinoinnista ja verkostoyhteistyöstä. Lisäksi valinnassa huomioitiin hakijoiden perehtyneisyys Humanpoliksen toimintaympäristöön ja halukkuus ja näkemykset Oulujokilaakson elinvoiman edistämiseen. Pitkälä on toiminut yrittäjänä rakennusalalla, kouluttautunut erityisesti yritysten strategiseen markkinointiin ja yritysjohtamiseen sekä tehnyt markkinointia palveluna yrityksille.

Humanpolis valitsi jo aiemmin Vaalan elinkeinopäälliköksi Pasi Lämsän, joka aloitti työt lokakuun alusta. Humanpoliksen uudet elinkeinopäälliköt toimivat osana Oulujokilaakson elinkeinotiimiä. Elinkeinotiimi kehittää vuosittaisten toimintasuunnitelmiensa mukaisesti Oulujokilaakson alueellista elinvoimaa ja sitä tukevia yrityspalveluita ja kuntakohtaisia toimenpiteitä. Elinkeinotiimi tekee tiivistä yhteistyötä paikallisten yrittäjäyhdistysten ja muiden sidosryhmien kanssa.

Lisätiedot

Mikko Kiuttu
va. toimitusjohtaja, Humanpolis Oy
040 172 7513