Muhoksen kunta etsii kuvataiteilijaa kunnanjohtajan muotokuvan toteutukseen

Määräaikaan 31.8.2023 mennessä jätetyt kysymykset vastauksineen koskien portfoliohakua on lisätty tämän sivun loppuun.

Muhoksen kunta etsii ammattikuvataiteilijaa toteuttamaan maakuntajohtajan tehtäviin siirtyvästä kunnanjohtaja Jussi Rämetistä muotokuvan. Muotokuva toteutetaan Oulussa Jussi Rämetin kanssa aikataulusta sopien. Muotokuva tulee esille Muhoksen kunnantalolle, josta löytyvät myös kolme aiempaa kunnanjohtajan muotokuvaa.

Toivomme muotokuvalta seuraavia asioita:

 • Muotokuva on kunnanjohtajaa realistisesti esittävä maalaus
 • Muotokuva voi muuten ilmaisultaan olla vapaa
 • Luonnos muotokuvasta on esitettävä kunnanhallituksen puheenjohtajalle Aimo Maneliukselle
 • Valmiin muotokuvan on vastattava hyväksyttyä luonnosta pääpiirteittäin

Muotokuvatyölle on määrätty budjetti, joka on 5 000 euroa. Budjetti sisältää kaikki kulut. Kehystyksen ei tarvitse sisältyä budjettiin.

Pyydämme tämän ilmoituksen kautta kuvataiteilijoilta portfoliota, joka sisältää:

 • 3-5 työnäytettä viimeisen viiden vuoden ajalta PDF-muodossa
 • Ansioluettelo
 • Yhteystiedot

Valinta taiteilijasta tehdään portfolion perusteella. Työnäytteissä arvostamme näytteitä realistisesta maalaustyylistä, muotokuvamaalauksesta sekä taiteilijan omaleimaisesta ilmaisusta.

Taiteilijan valintaperusteina ovat:

 • Ammattitaito
 • Kokemus muotokuvamaalauksesta
 • Omaleimainen ilmaisu

Portfoliohaun yhteydessä ei vielä oteta vastaan teosluonnoksia eikä teosideoita. Puutteelliset tai myöhässä saapuneet portfoliot jätetään käsittelemättä.

Kysymyksiä voi esittää 31.8.2023 saakka Outi Vitikalle 044 4970 010 / outi.vitikka@muhos.fi

Kysymykset vastauksineen julkaistaan 1.9. muhos.fi/jussinmuotokuva -sivulla.

Hakemukset tulee jättää 7.9.2023 klo 15 mennessä osoitteeseen kirjaamo@muhos.fi.

Aikataulu:

18.8.2023 Haku avautuu

31.8.2023 Kysymysten jättöaika päättyy

1.9.2023 Kysymykset vastauksineen julkaistaan sivulla muhos.fi/jussinmuotokuva

7.9.2023 Haku päättyy klo 15

Vko 37 Valintatyöryhmä kokoontuu käsittelemään saapuneet hakemukset

Vko 38 Valinnan tulos ilmoitetaan kaikille hakijoille sekä muhos.fi/jussinmuotokuva -sivulla

Vko 38 Valitun taiteilijan kanssa tehdään luonnos- ja tilaussopimus

Valintatyöryhmän jäsenet:

 • Anja Kurikka, kuvataiteilija, taiteilija-asiantuntija
 • Elina Vieru, intendentti, Oulun taidemuseo
 • Aimo Manelius, kunnanhallituksen puheenjohtaja, Muhoksen kunta
 • Rauno Piippo, hallintopäällikkö, Muhoksen kunta
 • Anna Happo, viestintäpäällikkö, Muhoksen kunta
 • Outi Vitikka, vs. kulttuurijohtaja, Muhoksen kunta

Portfolion tekijänoikeus säilyy taiteilijalla. Portfoliohaun järjestäjällä ei ole oikeutta käyttää, julkaista tai muutoin hyödyntää portfoliohakuun jätettyä materiaalia tai niistä otettuja kuvia, eikä siirtää oikeuksia eteenpäin kolmansille. Portfolion sisältävän tekijänoikeuden käytöstä on sovittava aina erikseen tekijää edustavan Kuvasto ry:n tai tekijän kanssa. 

Portfoliohaun järjestäjä käsittelee hakuun osallistuneiden henkilötietoja EU:n ja kansallisen tietosuojalainsäädännön mukaisesti haun toteuttamiseksi. Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä käytetä muihin tarkoituksiin. Henkilötiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään portfoliohakuun osallistumisen yhteydessä. Henkilötiedot poistetaan viimeistään, kun taidehanke on kokonaisuudessaan päättynyt, eikä henkilötiedoilla ole enää käyttötarvetta. Osallistumalla portfoliohakuun taiteilija antaa suostumuksen siihen, että henkilötietoja käsitellään edellä kuvatun mukaisesti.

Portfoliohaussa noudatetaan Suomen Taiteilijaseuran laatimaa portfoliohaun ohjeistusta.

31.8.2023 mennessä tulleet kysymykset hakua koskien

Kysymys: Minkä kokoisia aikaisemmin toteutetut kolme kunnanjohtajan muotokuvaa Muhoksella ovat?

Vastaus: Kolme aiempaa muotokuvaa ovat kooltaan kaikki hieman eri kokoisia. Koot ovat väliltä 60-70 x 70-80 cm. Toivomme tulevan muotokuvan istuvan tähän kokoluokkaan.

Kysymys: Uusimmassa, Jukka Syvävirrasta tehdyssä muotokuvassa näyttää olevan kädet mukana ja ylipäätään suurempi rajaus kehosta. Näkyykö kunnanjohtaja Voitto Ollikaisen ja Jouko Juntusen muotokuvissa kädet kokonaisuudessaan? Millaisella koolla ja rajauksella uusi muotokuva Jussi Rämetistä tulisi toteuttaa?

Vastaus: Kaikissa muotokuvissa kädet eivät näy kuvassa. Muotokuvan rajaamisen toivotaan noudattelevan aiempien muotokuvien linjaa. Taiteilijan valinnaksi ja tulkinnan varaan jää, näkyvätkö kädet muotokuvassa.

Kysymys: Onko suunnitteilla toteuttaa vain yksi muotokuva kunnanjohtaja Jussi Rämetistä, vai sisältyykö työhön myös kunnanjohtajalle kotiin lahjaksi tuleva muotokuva?

Vastaus: Kunnanjohtaja ei toivonut itselleen muotokuvaa lahjaksi, joten tilaus koskee vain yhtä, Muhoksen kunnantalolle esille tulevaa muotokuvaa.

Kysymys: Millainen aikataulu muotokuvatyöllä on? Milloin muotokuvan tulee olla valmis?

Vastaus: Aikataulu päätettiin jättää hakuilmoituksesta pois, sillä taiteilija sopii aikataulusta Jussi Rämetin kanssa. Toivomme kuitenkin muotokuvan valmistuvan kohtuullisessa ajassa. Tilaaja, Muhoksen kunnanhallitus, haluaa tällä taata laadukkaan muotokuvan.

Kysymys: Onko muotokuvan oltava maalaus, vai voiko se olla myös esimerkiksi valokuva?

Vastaus: Tilaaja, Muhoksen kunnanhallitus, täsmensi, että tulevan muotokuvan tulee olla maalaus. Tulevan teoksen halutaan istuvan aiempien muotokuvien jatkumoon.

Lisätiedot
Vs. kulttuurijohtaja
Outi Vitikka
044 4970 010
outi.vitikka@muhos.fi