Tähtireitti
Muhoksen kulttuurikasvatussuunnitelma

Muhoksen kulttuurikasvatussuunnitelma Tähtireitti on kunnan suunnitelma siitä, miten kulttuuri-, taide- ja kulttuuriperintökasvatusta toteutetaan Muhoksella osana opetusta. Kulttuurikasvatussuunnitelman sisältöjä käsitellään useissa oppiaineissa ja opintokokonaisuuksissa.

Kulttuurikasvatussuunnitelman tavoitteena on taata lapsille ja nuorille tasavertaiset mahdollisuudet tutustua monipuolisesti paikalliseen kulttuuriin. Suunnitelma on jaettu ikäkausittain. Kulttuurikasvatussuunnitelma lähtee lapsen omasta kasvuympäristöstä ja laajenee lapsen kasvaessa käsittämään taiteen ja kulttuurin sisältöjä syvällisemmin. Kulttuurikasvatussuunnitelman sisältö on rakennettu sellaiseksi, että se täydentyy ja muokkautuu resurssien, tarjonnan ja arvioinnin perusteella.