17.3.2020

Koronatiedote 17.3.2020

TIEDOTE 17.3.2020 klo 13.00

KORONAVIRUSEPIDEMIA
Suomessa on meneillään koronavirusepidemia. WHO on määritellyt koronaviruksen (COVID-19) aiheuttaman tartuntatautiepidemian pandemiaksi. 11.3.2020 alkaen epidemia-alueita ei enää ole luokiteltu, vaan riski sairastua on kaikkialla maailmassa.

Koronatilanne elää jatkuvasti, joten kehotamme seuraamaan mm. valtioneuvoston verkkosivuja, THL:n verkkosivuja, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin verkkosivuja sekä kunnan eri tiedotuskanavia (nettisivut, sosiaalinen media jne.), joita päivitetään aktiivisesti. Kaiken infotulvan ja huhujen pyörteessä on hyvä säilyttää rauhallisuus ja maltti sekä luottaa terveydenhuollon ammattilaisten ja eri viranomaisten ohjaukseen ja työhön.

www.valtioneuvosto.fi
www.thl.fi
www.ppshp.fi
www.muhos.fi

Suomen valtioneuvosto on antanut ma 16.3.2020 ohjeistuksen ja linjaukset Suomen kunnissa noudatettavaksi:
https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/hallitus-totesi-suomen-olevan-poikkeusoloissa-koronavirustilanteen-vuoksi

Perusopetus ja lukio

 • Koulujen tilat suljetaan keskiviikkona 18.3.2020 alkaen maanantaihin 13.4.2020 saakka, ja lähiopetus niissä keskeytetään. Opetus ja ohjaus järjestetään poikkeuksellisin opetusjärjestelyin. Kouluissa tehdään tarvittavat päätökset oppilaskohtaisistaerityisjärjestelyistä.
 • Poikkeuksena kouluissa järjestetään kuitenkin esiopetus sekä perusopetuksen 1 – 3 -luokkien lähiopetus niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Lisäksi poikkeuksena järjestetään erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus sitä tarvitseville. Valtioneuvosto kuitenkin suosittaa, että lasta hoidetaan kotona, jos siihen on mahdollisuus. Järjestelyistä tiedotetaan oppilaita ja koteja Wilman kautta.
 • Muhoksen lukio on siirtynyt etäopetukseen jo 16.3.2020. Ylioppilaskirjoitukset toteutetaan tiivistetyssä aikataulussa ilmoitetun mukaisesti.

Varhaiskasvatus

 • Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus pidetään toiminnassa. Tällä turvataan yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstön lasten pääsy varhaiskasvatukseen ja mahdollistetaan vanhempien työssäkäynti. Valtioneuvosto kuitenkin suosittaa, että lasta hoidetaan kotona, jos siihen on mahdollisuus.

Muut toiminnot

 • Museot, teatterit, kulttuuritalot, kirjastot ja kirjastoautot, harrastustilat ja -paikat, uimahallit ja muut urheilutilat, nuorisotilat, kerhotilat, järjestöjen kokoontumistilat, vanhusten päivätoiminta, kuntouttava työtoiminta ja työkeskukset suljetaan keskiviikkona 18.3.2020 alkaen 13.4. saakka.
 • Yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden sekä uskonnollisten yhteisöjen suositellaan toimivan samoin.

Vierailut ja kokoontumiset

 • Julkiset kokoontumiset rajoitetaan kymmeneen henkilöön ja suositellaan välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla.
 • Kielletään vierailut vanhusten ja muiden riskiryhmien asumispalveluyksiköissä.
 • Kielletään ulkopuolisten vierailut hoitolaitoksissa, terveydenhuollon yksiköissä ja sairaaloissa pois lukien tapauskohtaisesti arvioiden kriittisesti sairaiden ja lasten oireettomat läheiset, saattohoidossa olevien läheiset sekä puoliso tai tukihenkilö synnytysosastolla.
 • Toimintaohjeena, yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan (karanteenia vastaavat olosuhteet), pois lukien kansanedustajat, valtiojohto ja kunnalliset luottamushenkilöt.

Työn tekeminen

 • Työnantajat määräävät ne julkisen sektorin työntekijät etätyöhön, joiden työtehtävät sen mahdollistavat.
 • Kriittisen henkilöstön osalta poiketaan työaikalain ja vuosilomalain säännöksistä sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.
 • Varaudutaan velvoittamaan erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sisäisen turvallisuuden koulutettuja ammattihenkilöitä tarpeen mukaan töihin.

Ulkomailta palaaminen

 • Ulkomailta palaavat suomalaiset ja Suomessa pysyvästi asuvat henkilöt ohjataan kahden viikon karanteenia vastaaviin olosuhteisiin.
 • Ulkomailta palaavien tulee sopia työhön paluunsa ajankohdasta ja kahden viikon poissaolosta yhdessä työnantajansa kanssa.

Muut

 • Kaikki aikaisemmin annetut ohjeet väenkokoontumisten välttämisestä sekä kaupungin järjestämisen tapahtumien perumisesta ovat edelleen voimassa.
 • Kaikki asiointi kunnantalolle (Asematie 14) hoidetaan pääsääntöisesti etänä ja/tai puhelimitse.

Koronavirustartunnan ehkäisy

 • Hyvä käsihygienia, käsien saippuapesu.
 • Epidemia-alueelle matkustuksen välttäminen. Epidemia-alueella kannattaa välttää ihmisjoukkoja.
 • Lähikontaktien välttäminen sairastuneiden kanssa.
 • Kasvosuojusten ja suojakäsineiden käytöstä on vain rajallista hyötyä.
 • Epidemia-alueen ulkopuolella sairastuneiden eristäminen ja altistuneiden karanteeni järjestetään joko koti-oloissa tai sairaalassa viranomaisten ohjeiden mukaisesti.
 • Yski tai aivasta oikein! Suojaa suusi ja nenäsi kertakäyttönenäliinalla, kun yskit tai aivastat. Jos sinulla ei ole nenäliinaa, yski tai aivasta puserosi hihan yläosaan, älä käsiisi. Laita käytetty nenäliina välittömästi roskiin.

Miten toimit, jos epäilet koronavirusinfektiota

 • Jos sinulla on vain lieviä oireita, sairasta kotona.
 • Jos epäilet vakavaa koronavirustartuntaa, soita ensin omaan terveyskeskukseen 08-5587 0200 tai Oulun seudun yhteispäivystykseen 08-315 2655. Jos epäilet tai tiedät olleesi tekemisissä koronavirukselle altistuneen henkilön kanssa, ei tarvitse reagoida, vaan voit elää normaalielämää. Jos saat selkeän hengitystieinfektion, joka merkittävästi huonontaa vointia, soita päivystyksen ympärivuorokautiseen neuvontapuhelimeen.
 • Valtakunnallinen neuvontapuhelin palvelee numerossa 029 553 5535 arkisin kello 8–21 ja lauantaisin kello 9–15. Numerosta saa yleistä tietoa koronaviruksesta, mutta ei terveysneuvontaa eikä ohjausta päivystyksellisissä akuuteissa oireissa.