Lapset ja nuoret

Meiltä voi lainata kirjoja, lehtiä, dvd- ja cd-levyjä, äänikirjoja, lauta- ja konsolipelejä. Lainaamisen lisäksi meillä voi lukea lehtiä ja kirjoja, kuunnella satuja ja musiikkia, osallistua satutunneille, tutustua näyttelyihin, käyttää tietokonetta, pelailla lautapelejä tai vaikka vain oleskella!

Kirjaston ja koulun yhteistyö

Muhoksen kirjasto tekee tiivistä yhteistyötä kunnan koulujen kanssa. Kirjasto järjestää lisäksi peruskoulun 1–9-luokille kirjavinkkausta, tiedonhaunopetusta sekä tutustumiskäyntejä kirjastoon. Kirjasto toimittaa kouluille myös kirjapaketteja kirjastoauton mukana.

1-luokille opetellaan julkisen palvelun käyttöä, tutustutaan kirjaston tiloihin ja kirjastossa asioimiseen. Opetellaan kysymään neuvoa henkilökunnalta. Viimeistään nyt hankitaan oma kirjastokortti, jolloin opitaan huolehtimaan omasta kirjastokortista ja lainatusta aineistosta.

3-luokille järjestetään kirjavinkkausta. Yleensä kirjavinkkarit kertovat kirjoista lukemaan innostavalla tavalla. Vinkkaukseen valitaan ikäkaudelle ja kielitaidolle soveltuvaa kirjallisuutta, jonka lukeminen rikastuttaa lapsen kieltä, vahvistaa luovuutta ja mielikuvitusta.

5-luokille järjestetään tiedonhaun opetusta, jossa opetellaan hakemaan tietoa OUTI-verkkokirjastossa. Tietokirjavinkkauksen avulla tutustutaan kirjastoluokitukseen ja kirjaston tietokirjakokoelmaan.

Myös muut tahot voivat varata kirjavinkkausta tai kirjastonkäytön ja tiedonhaun opetusta ottamalla yhteyttä kirjastoon.

Lukudiplomi

Muhoksen alakoululaiset voivat suorittaa halutessaan lukudiplomin. Mahdollisuutta diplomin suorittamiseen voi kysyä omalta luokanopettajalta. Lukudiplomilistat ovat nähtävillä kirjaston ja Muhoksen koulujen internet-sivuilla sekä paperisina kirjaston nuortenosastolla ja kirjastoauto Poppaloorassa. Kirjaston henkilökunta opastaa mielellään kirjojen etsinnässä. Lukudiplomitehtävät palautetaan omalle opettajalle.

Avaa lukudiplomin ohjeet ja kirjalista tästä.
Avaa lukudiplomin tehtäväpaketti tästä.

Satutuokiot

Satutuokiot pidetään lastenosastolla maanantaisin noin klo 9.30

Satutuokioilla kerrotaan, luetaan tai esitetään satuja ja tarinoita. 20-30 minuuttia kestävät tuokiot ovat ilmaisia ja kaikille avoimia.

Tiedonhaku

Kuukausittain vaihtuvaan tiedonhakukilpailuun voi osallistua lasten- ja nuortenosaltolla ja kirjastoauto Poppaloorassa. Esillä on vastauslomake sekä lasten ja nuorten kuukauden tietokirja, josta löytyvät vastaukset kilpailukysymyksiin. Täytetty lomake jätetään sille varattuun laatikkoon. Vastanneiden kesken arvotaan kirjapalkintoja.

Muhoksen kunnankirjasto
Muhostie 2
91500 Muhos

Lasten ja nuorten kirjastotyön vastaavat
pauli.ikonen@muhos.fi (1-4 lk.)
anna-elina.hakkila@muhos.fi
(5-9 lk.)

Asiakaspalvelu ja neuvonta
044 4970 409 (asiakaspalvelu)
044 4970 414 (henkilökunta)
044 4970 418 (kirjastoauto)
kirjasto@muhos.fi

Kirjastotoimenjohtaja
Anna-Elina Häkkilä
044 4970 410
anna-elina.hakkila@muhos.fi

Kirjasto somessa