Muhoksen kunta asettaa täydet resurssit Kirkonkylän koulun kuntoon saamiseksi

Vuonna 1957 valmistuneeseen Kirkonkylän koulun rakennukseen on tehty laaja peruskorjaus vuosina 2011-2013. Peruskorjauksen yhteydessä koulun yhteyteen rakennettiin uudisrakennuksena laajennus, joka tarjoaa uudet luokkatilat 5-6-luokkalaisille.

Remontin valmistuttua sisäilmaoireita 1957 rakennetussa kiinteistössä kuitenkin ilmeni ja tammikuussa 2018 Inspecta Oy toteutti kyselyn sisäilmasta henkilökunnalle sekä 3-5 -luokan oppilaille. 1-2-luokan oppilaille kysely toteutettiin osoittamalla kysely oppilaiden vanhemmille. Kyselytutkimuksissa ei kuitenkaan havaittu sisäilman haittatekijöitä paitsi melua ja paikoittaista vetoa. Vastausten perusteella tilojen ympäristöolosuhteet olivat normaalit eikä ollut lisääntynyttä sisäilmaongelmiin viittaavaa oireilua. Sisäilmaoireilujen määrä on kuitenkin lisääntynyt syksyn 2018 aikana merkittävästi, eikä syytä tällä hetkellä tiedetä. Rakennuksessa ei ole tapahtunut muutoksia, akuutteja vesivahinkoja tms. Muhoksen kunnan tiedossa on, että rakennuksen ilmanvaihto on puutteellinen ja käytävän ja liikuntasalin lattian alla on syksyn tutkimuksissa paljastunut mikrobivaurioita, mikä voi selittää osan ongelmista ja oireista.

Toimenpiteitä tehdään

Koululla toimii laaja-alainen sisäilmatyöryhmä, jossa on edustajana kiinteistön käyttäjä ja terveydenhuollon edustaja. Syksyn aikana on tehty ilmanvaihdon mittaus ja säätötöitä sekä rakenteiden tiivistyskorjauksia.

Muhoksen kunnan tekninen toimi on kartoittanut mahdollisten väistötilojen laajuuden ja pyytänyt ennakkotarjouksen tilaohjelman mukaan. Tällä hetkellä käytettävissä olevan tiedon mukaan väistötilojen tarve olisi noin 2600 m2. Muhoksen kunnalla ei ole tarjota tämän suuruisia väistötiloja välittömästi ja rakennettavien väistötilojen toimitusajat ovat noin 4 kuukautta sopimuksesta. Kun huomioidaan saatu toimitusaikataulu, hankinta ja kalustus niin väistötilojen käyttöönotto on mahdollista syyslukukaudella 2019.

Sisäilmaongelmista kärsivän rakennuksen ongelmien korjaaminen on nähty vaihtoehtona uuden rakentamiselle. Avoimena kysymyksenä on, onko osa rakennuksesta hyödynnettävissä jatkossa. Vastausten saaminen edellyttää ongelmien juurisyiden selvittämistä, ja vastausta siihen mikä osa sisäilmaongelmista johtuu rakennuksesta ja ilmanvaihdosta ja ovatko ongelmat rajattuja ja korjattavissa. Molemmat vaihtoehdot, uudisrakentaminen ja korjausvaihtoehto, ovat edelleen mahdollisia ja teknisen lautakunnan esitys on, että päätökset asiassa tehdään rakennuksen ja ilmanvaihdon perusteellisten tutkimusten jälkeen. Laajat tutkimukset aloitetaan tammikuussa 2019.

Purku- tai korjauspäätöksen taustalla on oltava kattava tutkimus

Kirkonkylän koululle on vuoden 2018 aikana tehty tutkimuksia, mutta ongelmien esille tultua on äärimmäisen tärkeää kartoittaa onko rakennuksessa muitakin ongelmia kuin nyt tiedossa olevat. Tutkimukset on rajattu tiettyihin ongelmakohtiin joiden korjaaminen on mahdollista, mutta riskien hallinnan vuoksi tekninen lautakunta on nähnyt tarkoituksenmukaiseksi tutkia rakennuksen kokonaisvaltaisesti. Tällä hetkellä tiedossa olevien tutkimustulosten myötä päätöstä rakennuksen purkamisesta ja uuden rakentamisesta on vaikeaa tehdä.

Kaikkien tavoitteena on terveellinen ja turvallinen koulu. Muhoksen kunnan tavoitteena on tehdä päätökset ajatellen tulevaisuutta ja tehdä päätökset niin, että toimenpiteet palvelevat kuntalaisia pitkäjänteisesti.

Lisätietoa

Teknisen lautakunnan pöytäkirja:
http://muhos01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=20181479-8

Kunnanjohtaja
Jukka Syvävirta
jukka.syvavirta(at)muhos.fi
044 4970 001

Tekninen johtaja
Mikko Kari
mikko.kari(at)muhos.fi
044 4970 308