Palveluseteli

Muhoksen kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut ovat siirtyneet 1.1.2023 alkaen hyvinvointialue Pohteelle. Huomioithan, että näitä sivuja ei enää päivitetä. Saat palvelut edelleen samoista numeroista ja samoista paikoista, kuin tähänkin asti. Lisätietoa hyvinvointialueen palveluista osoitteessa www.pohde.fi.

Palvelusetelillä tuotetaan tukipalveluina siivous-, kauppa-asiointi- ja kylvetyspalvelua säännöllisen kotihoidon piirissä oleville asiakkaille. Asiakkaan tulee itse hakea palveluseteliä ja setelin myöntämisestä päättää kunta. Palveluseteli on asiakkaalle vaihtoehto, josta on oikeus kieltäytyä. Asiakkaalla ei ole kuitenkaan ehdotonta oikeutta palveluseteliin, vaan kunta voi järjestää palvelut itse tai tuottaa ne ostopalveluina.

Palveluseteli voidaan myöntää asiakkaalle, jonka toimintakyky on heikentynyt, selviytyminen kotioloissa on vaikeutunut ja hän täyttää säännöllisen kotihoidon myöntämisen kriteerit. Palveluseteli myönnetään kotihoidon tekemän kokonaisvaltaisen palvelutarpeen arvioinnin jälkeen. Palvelun määrä ja sisältö määritellään asiakaskohtaisessa palvelusetelin myöntämispäätöksessä ja siihen liitetyssä hoito- ja palvelusuunnitelmassa.

Palvelusetelillä tuotetusta palvelusta ei voi saada kotitalousvähennystä. Palveluseteli on henkilökohtainen, eikä sitä voi vaihtaa rahaksi eikä palveluseteliä voi käyttää muuhun kuin myöntämispäätöksessä määriteltyyn tarkoitukseen.

Palveluseteliä käytettäessä asiakasta koskevat sosiaalihuollon asiakaslain ja potilaslain mukaiset oikeudet. Asiakkaan ja palveluntuottajan välistä sopimussuhdetta koskevat kuluttajasopimus oikeuden säännökset ja oikeusperiaatteet.

Asiointi

Kauppa-asiointipalvelulla tarkoitetaan asiakkaan ruoka- ja päivittäistavaroiden toimittamista asiakkaalle. Asiointipalvelu sisältää kauppalistan ja -kassin noutamisen asiakkaan luota, kaupassa tavaroiden keräämisen ja kauppakassin toimittamisen asiakkaan kotiin, tarvittaessa tavaroiden laittamisen kaappeihin saakka. Tarvittaessa avustetaan myös kauppalistan teossa. Kauppa-asiointia varten asiakkaan tai hänen omaisensa tulee avata paikalliseen päivittäistavarakauppaan tili, jolle ostokset haetaan. Käteistä rahaa ei asioinnissa käsitellä. Palvelu tuotetaan kerran viikossa. Asiointipalveluun on mahdollisuus hakea palveluseteliä. Palvelusetelin arvo on 20 €/tunti.

Siivous

Siivouspalvelulla tarkoitetaan asiakkaan kotona suoritettavaa siivousta kerran kuukaudessa. Siivous tapahtuu asiakkaan omilla välineillä, mikäli toisin ei ole sovittu. Kuukausittaiseen siivoukseen kuuluu tarvittaessa imurointi, pintojen puhdistus (sis. tasot, peilit, valaisimet, ovien yms. kosketuskohdat) ja lattioiden nihkeä/kosteapyyhintä sekä wc:n siivous ja roskien vienti. Siivoukseen sisältyy vuodevaatteiden tuuletus ja liinavaatteiden vaihtaminen. Palvelusetelin arvo on 25 €/tunti.

Kylvetys (hoiva)

Asiakasta avustetaan riisuutumisessa, peseytymisessä ja pukeutumisessa. Palveluun kuuluu hiusten ja koko vartalon pesussa avustaminen. Samoin ihon kunnosta huolehtiminen, tarvittaessa rasvaus, varpaiden ja kynsien hoidosta huolehtiminen sekä parran ajo ja hiusten kuivaus ja laittaminen. Palvelu tuotetaan kerran viikossa. 

Säännöllisen kotihoidon palvelusetelin arvo on tulosidonnainen, kuitenkin vähintään 7 €/ tunti ja enintään 27 €/ tunti. Setelin arvo lasketaan asiakkaan/puolisoiden bruttotulojen perusteella. Asiakas maksaa omavastuuosuutena palveluntuottajan perimän hinnan ja palvelusetelin välisen erotuksen.

Arvonlisäveroton siivous

Siivouspalvelua (tukipalvelua) voi ostaa suoraan yksityiseltä palveluntuottajalta ilman arvonlisäveroa, jos seuraavat ehdot täyttyvät

  • sairauden tai ikääntymisen vuoksi kunto on huonontunut joko pysyvästi tai tilapäisesti, niin että ei pärjää kotona omin voimin
  • yksityisen palveluntuottajan tulee olla merkitty kunnan sosiaalihuoltopalveluiden antajien rekisteriin
  • palveluntuottajan kanssa pitää tehdä kirjallinen sopimus ja palvelusuunnitelma. Siihen pitää sisältyä sosiaalihuollon tarpeen peruste, kuvaus palvelujen käyttäjän toimintakyvystä sekä palvelujen ja hoidon tarpeesta, tavoitteet sekä toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi. Sopimukseen tulee kirjata palvelut ja niiden määrä.

Arvonlisäverottomista palveluista saa myös tehdä kotitalousvähennyksen ja ehdot ovat samat kuin kotitalousvähennyksessä yleensäkin.