Avoimet työpaikat

  • Muhoksen kunnan vapaa-aikapalvelut hakee Muhoksen uimahalliin uinninvalvoja/uimaopettajaaTehtäviin kuuluu uimahallin uinninvalvonta kahdessa vuorossa. Lisäksi tehtäviin kuuluu uinninopetusta ja uimahallin lippukassan hoitoa.Pätevyysvaatimuksena on uimaopettajan jatkokoulutus tai uinninvalvojan tutkinto. Lisäksi hakijalla tulee olla voimassaoleva hengenpelastajan testi suoritettuna.Palkkaus määräytyy kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Ennen tehtävän aloittamista on valitun toimitettava esteettömyystodistus (rikosrekisteriote) työskennellä lasten ja nuorten parissa. Toimea täytettäessä […]
  • Yläasteen ja lukion musiikin lehtorin virka nro 160Muhoksen kunnan hyvinvointipalveluissa on haettavana 1.8.2021 alkaen yläasteen ja lukion musiikin lehtorin toistaiseksi voimassaoleva virka. Tehtävän sijoituspaikkana on virkasuhteen alkaessa Muhoksen yläkoulu. Musiikin lehtorin kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuudesta annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti. Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Hakemus tehdään ensisijaisesti […]
  • Haemme lähihoitajia sijaisiksi kotihoitoon. Kotihoidon työ on luonteeltaan kaksivuorotyötä ja se toteutetaan asiakkaan kotona. Hakijalta edellytetään lähihoitajan tutkintoa ja työkokemusta lähihoitajan tehtävistä. Myös loppuvaiheen opistelijat huomioidaan. Arvostamme yhteistyökykyä, kykyä toimia moniammatillisen tiimin jäsenenä sekä oma-aloitteisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti.
  • Haemme lähihoitajia sijaisiksi tehostettuun palveluasumiseen. Työ palveluasunnoilla on kolmevuorotyötä. Hakijalta edellytetään lähihoitajan tutkintoa ja työkokemusta lähihoitajan tehtävistä. Myös loppuvaiheen opistelijat huomioidaan. Arvostamme yhteistyökykyä, kykyä toimia moniammatillisen tiimin jäsenenä sekä oma-aloitteisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti.