Avoimet työpaikat

  • Perusopetuksen laaja-alaisen erityisopettajan tehtäväMuhoksen kunnan hyvinvointipalveluissa on haettavana ajalla 11.10.2021-3.6.2022 perusopetuksen laaja-alaisen erityisopettajan määräaikainen tehtävä. Viran sijoituspaikkana on virkasuhteen alussa Muhoksen yläkoulu.Muhoksen kunta on saanut valtionavustusta laaja-alaisen erityisopettajan palkkaa-miseen vahvistamaan oppilaiden lukutaitoa ja lukemisen kulttuuria. Laaja-alaisen erityisopettajan tehtävänä on tukea reaaliaineiden opiskelua. Tuki kohdistuu erityisesti seuraaviin oppiaineisiin: historia ja yhteiskuntaoppi, biologia, maantieto ja uskonto. Laaja-alaisen […]
  • Muhoksen kunnan vapaa-aikapalvelut hakee Muhoksen uimahalliin uinninvalvoja / uimaopettajaa 1.10.2021 alkaen toistaiseksi.Tehtäviin kuuluu uimahallin uinninvalvonta kahdessa vuorossa. Lisäksi tehtäviin kuuluu uinninopetusta ja uimahallin lippukassan hoitoa.Pätevyysvaatimuksena on uimaopettajan jatkokoulutus tai uinninvalvojan tutkinto. Lisäksi hakijalla tulee olla voimassaoleva hengenpelastajan testi suoritettuna. Ennen tehtävän aloittamista on valitun toimitettava esteettömyystodistus (rikosrekisteriote) työskennellä lasten ja nuorten parissa. Toimea täytettäessä noudatetaan […]
  • Muhoksen vammaispalveluissa on tarjolla sijaisuus kehitysvammaisten Ryhmäkodilla. Meillä asuu pitkäaikaisesti 15 asukasta. Ohjaajan tehtävänä on huolehtia, ohjata ja auttaa asukasta selviämään kaikesta päivittäisistä toimista. Ryhmäkodilla on sekä autettavia että ohjattavia asiakkaita. Autettavien asukkaiden kanssa perushoidon osuus korostuu ja yleensä työskennellään parityönä. Ohjattavien asukkaiden kanssa painottuu asukkaan osallistumisen ja osallistamisen tukeminen arkiaskareissa. Arkipäivisin asukkaille järjestetään päivätoimintaa. […]
  • Haemme lähihoitajia sijaisiksi kotihoitoon. Kotihoidon työ on luonteeltaan kaksivuorotyötä ja se toteutetaan asiakkaan kotona. Hakijalta edellytetään lähihoitajan tutkintoa ja työkokemusta lähihoitajan tehtävistä. Myös loppuvaiheen opistelijat huomioidaan. Arvostamme yhteistyökykyä, kykyä toimia moniammatillisen tiimin jäsenenä sekä oma-aloitteisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti.