25.2.2021

Kiireettömän hoidon toteutuminen

A. PERUSTERVEYDENHUOLLOSSA (TERVEYSKESKUS JA HAMMASHOITOLA)

 1. Välitön yhteydensaanti terveyskeskukseen
 2. välittömässä yhteydensaannissa terveyskeskukseen ei isoja ongelmia, ei kiireettömissä asioissa pyydetään olemaan yhteydessä pääsääntöisesti klo 10 jälkeen
 3. hammashoitolassa välitön yhteydensaanti  toteutuu, käytössä takaisinsoittojärjestelmä
 4. Hoidon tarpeen arviointi kolmen arkipäivän sisällä yhteydenotosta
 5. terveyskeskuksessa ja hammashoitolassa ei ongelmia, kiireellisen hoidon arvio ja hoito kyetään tekemään tavoiteajassa
 6. Ei kiireellisen hoidon tarjoaminen säädetyssä määräajassa
 7. terveyskeskuksessa ei kiireellinen hoitoon pääsee keskimäärin kahden-neljän viikon kuluessa, ensikäynti ei kiireellisessä ajanvarauksessa vaihtelee 1 vuorokautta – kuusi viikkoa välillä asian luonteen mukaan
 8. psykiatrisen hoidon suhteen  psykiatrian erityistyöntekijälle hoitoon pääsee yhden-kolmen kuukauden kuluessa
 9. psykologin keskustelukäynnille pääsee keskimäärin kolmen viikon kuluessa, testauksiin pidempi jonotustilanne, testauskapasiteettia ostetaan ulkopuolelta tilannetta helpottamaan
 10. hammashoitolassa ei kiireellisen hoidon jono pidentynyt koronatilanteen  vuoksi noin viiteen kuukauteen

 B. ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA

 • kunta ostaa erikoissairaanhoitopalvelut Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä, joka julkaisee omilla sivuillaan tietoa kiireettömän hoidon toteutumisesta (www.ppshp.fi)
 • 30.11.2020 erikoissairaanhoidossa hoidon tarpeen arviointia odottavia muhoslaisia oli 181, joista yli kolme kuukautta jonottaneita oli 9 kappaletta, vastaavasti hoitoa odottavia oli 174, joista yli kuusi kuukautta jonottaneita 14

              Lisätiedot: johtava lääkäri Esko Haapamäki, puhelin 044 497 0223

Tätä tiedote on päivitetty viimeksi 16.2.2020                             
Muhoksen kunnan sosiaali- ja terveyslautakunta