23.4.2024

Montan vesivoimalaitoksen sillan peruskorjaus on käynnistynyt

FORTUM OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 23.4.2024
Lue Fortumin alkuperäinen tiedote täältä

Montan vesivoimalaitoksen sillan peruskorjaus on käynnistynyt suunnitellusti huhtikuussa. Alussa suoritetaan muun muassa työnaikaisen kevyenliikenteen konsolin rakennustöitä, telinetöitä sekä sillan reunapalkkien purku- ja rakennustöitä. Myöhemmin kesällä siirrytään sillan pintarakenteiden purkutöihin sekä siltakannen kunnostus- ja päällystystöihin. Uuden valaistuksen on suunniteltu olevan käytössä elokuun lopulla.

Peruskorjaus toteutetaan kahdessa osassa vuosina 2024 ja 2025 Fortumin ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen yhteishankkeena. Tänä vuonna työt jatkunevat tarkentuneen aikataulun mukaisesti marraskuulle asti. Ensi vuonna urakka-aika kestää lähtökohtaisesti huhtikuun alusta syyskuun loppuun.

Rakennustyöt on suunniteltu toteutettavaksi siten, että urakan aikana sillalla säilyy yleisessä käytössä yksi ajokaista ajoneuvoliikenteelle sekä erillinen kevyenliikenteen väylä. Kulkuyhteys Kämäränniemeen säilyy urakan ajan. Mahdollisista töiden vaatimista lyhyistä liikennekatkoksista tiedotetaan erikseen. Liikennejärjestelyistä ja turvallisuudesta vastaa pääurakoitsija.

Sillan peruskorjausurakan pääurakoitsijana toimii Savon Kuljetus Oy.

Montan vesivoimalaitos ja sen yhteydessä oleva patosilta on rakennettu vuosina 1955–57. Siltarakenteiden huonosta kunnosta johtuen silta peruskorjataan. Korjaustyöt pitävät sisällään muun muassa pintarakenteiden, kaiteiden ja valaistuksen uusimisen. Peruskorjauksella varmistetaan sillan turvallinen käyttö myös tulevaisuudessa.

Fortumin Montan vesivoimalaitos on mereltä noustessa Oulujoen toinen voimalaitos. Voimalaitoksella on kolme Kaplan-turbiinia ja sen teho on 47 MW. Montan voimalaitoksen keskimääräinen vuosituotto riittää runsaan 9 000 sähkölämmitystalouden vuosikulutukseen.

Fortum Oyj
Viestintä

Lisätietoja

Veli-Matti Tuomaala, Asset & Contract Manager, veli-matti.tuomaala@fortum.com, puh. 040 356 5660

Esa-Pekka Hottinen, Työnjohtaja, Savon Kuljetus Oy, esa.hottinen@savonkuljetus.fi, puh. 044 727 2556

Olli Kilponen, Siltavastaava, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, olli.kilponen@ely-keskus.fi, puh. +358 295 038 267

Sivun kuva: Fortum