19.4.2024

Valtatien 22 jalankulku- ja pyörätien suunnittelu aloitetaan Laitasaaren ja Kärnän välille Muhoksella

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen tiedote
18.4.2024

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on aloittanut liikennejärjestelmästä ja maanteistä säädetyn lain mukaisen tiesuunnitelman laatimisen jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentamisesta valtatielle 22 välille Laitasaari–Kärnä. Suunnitelmaa laaditaan yhteistyössä Muhoksen kunnan kanssa.

Valtatielle 22 suunnitellaan valtatielle 22 suunnitellaan jalankulku- ja pyöräilyväylä välille Laitasaari–Kärnä. Lisäksi suunnitelma sisältää valtatien 22 ja maantien 834 (Ylikiimingintie) liittymän parantamisen varustamalla liittymä kääntymiskaistoilla sekä jalankulku- ja pyöräilyväylän alikulkukäytävän edellä mainitulle liittymäalueelle linja-autopysäkkeineen. Tavoitteena on parantaa jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta sekä joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä.

Suunnittelutyö aloitetaan maastotöillä keväällä 2024 ja tiesuunnitelma valmistuu alkuvuodesta 2025. Loppusyksyllä 2024 järjestetään Muhoksella avoin vuorovaikutustilaisuus, jossa esitellään suunnitelmaluonnoksia. Vuorovaikutustilaisuudesta tiedotetaan erikseen.
 
Hankkeen rakentamissuunnitelma valmistuu kesällä 2025. Hanke pyritään toteuttamaan lähivuosien aikana.

Katso ELY-keskuksen alkuperäinen tiedote tästä.

Suunnittelualueen kartta. Kuva: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Lisätiedot

Jouni Heikkilä
Projektipäällikkö
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
0295 038 150
jouni.heikkila@ely-keskus.fi

Hannu Leskelä
Maanrakennusmestari
Muhoksen kunta
044 4970 313
hannu.leskela@muhos.fi

Pekka Karhinen
Projektipäällikkö
Destia Oy
040 557 6170
pekka.karhinen@destia.fi