10.6.2020

Muhoksella selvitetään keskisyvän geotermisen energian hyödyntämismahdollisuuksia

Tiedote 10.6.2020

Ympäristöministeriö myönsi Muhoksen kunnalle rahoitusta Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelmasta keskisyvän geotermisen energian hyödyntämismahdollisuuksien selvittämiseksi. Keskisyvälle geotermiselle energialle voi Muhoksella ja sen naapurikunnissa olla hyvät edellytykset erityisen kallioperän takia.

”Muhos sijaitsee niin sanotun Muhos-muodostuman alueella, jossa kallioperän suuri ruhje on täyttynyt
sedimenttikivilajeilla. Muodostuma ulottuu Hailuodosta pitkälle Oulujokilaaksoon aina Utajärvelle saakka”, kertoo geofyysikko Annu Martinkauppi Geologian tutkimuskeskuksesta.

Sedimenttikivilajien lämmönjohtavuus on matalampi kuin Suomen muiden tyypillisten, kiteisten kivilajien. Siksi se toimii lämpöeristeenä syvältä maankuoresta vapautuvalle lämpöenergialle, ja sen alapuolella olevassa kalliossa lämpötila on korkeampi kuin muualla Suomessa samassa syvyydessä. Se tekee Muhos-muodostumasta houkuttelevan kohteen keskisyvälle geotermiselle energialle.

Keskisyvällä geotermisellä energialla tarkoitetaan lämpöenergian hyödyntämistä noin 1-2 kilometrin syvyydestä. Sedimenttikivikerrostumat ulottuvat Muhos-muodostuman alueella enimmillään noin kilometrin syvyyteen, joten teknisesti se on täysin hyödynnettävissä.

”Tämän hetkisen arvion mukaan Muhos-muodostuman potentiaali keskisyvän geotermisen lämmön tuotantoon voi olla odotettua suurempikin”, Annu Martinkauppi jatkaa.

Menetelmä soveltuisi Kirkkosaaren tulevan asuinalueen lämmittämiseen

Hankkeen tutkimuskohteena on Muhoksen keskustan laidalla sijaitseva Kirkkosaaren alue.

”Kirkkosaari on hyvin kauniilla paikalla Oulujoen rannassa ja on tällä hetkellä suurimmaksi osaksi rakentamaton. Siksi se on hyvin houkutteleva kohde uuden asuinalueen rakentamiselle, ja alueen asemakaavan päivitystyö on käynnistymässä”, kertoo Muhoksen kunnan tekninen johtaja Mikko Kari.

Kaavoitettavan asuinalueen rakennusten lämmittäminen kaukolämmöllä ei ole taloudellisesti järkevä vaihtoehto, koska nykyinen kaukolämpöverkko on liian kaukana Kirkkosaaresta. Keskusteluissa Geologian tutkimuskeskuksen asiantuntijoiden kanssa nousi esille keskisyvän geotermisen energian suuri potentiaali kunnan alueella.

”Keskisyvä geoterminen energia Kirkkosaaren uuden asuinalueen keskitetyn lämmitysjärjestelmän energialähteeksi on todella kiinnostava vaihtoehto. Kunnalla ei olisi ollut kuitenkaan resursseja selvittää sen hyödyntämismahdollisuuksia tarkemmin yksin omalla rahoituksella. Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelma tarjosi selvitystyöhön hyvän rahoituskanavan. Koska Muhos-muodostuma ulottuu monien muidenkin kuntien alueelle, Liminka, Tyrnävä ja Utajärvi päättivät osallistua hankkeen rahoitukseen. Hankkeessa on mukana myös alueella toimiva kaukolämpöyhtiö Oulun Seudun Sähkö”, Mikko Kari jatkaa.

Hankkeessa selvitetään Kirkkosaaren kallioperän paikallisia olosuhteita, tekniikkaa ja kustannuksia. Hanke tuottaa laskentamallin ja ohjeistusta, joiden avulla voidaan arvioida, milloin keskisyvän geotermisen energian rakentaminen voi olla taloudellisesti järkevää verrattuna perinteiseen maalämpöjärjestelmään ja kaukolämpöön. Selvityksistä hankkeessa vastaavat Geologian tutkimuskeskus ja Oulun ammattikorkeakoulu. Hankkeen tulokset valmistuvat vuoden 2021 loppupuolella.

Lisätietoja
Annu Martinkauppi
GTK
Puh. 029 503 5223
Mobile 050 374 1199

Mikko Kari
tekninen johtaja
Muhoksen kunta
p. 044 4970 308

Kuva: Valto Savolainen