2.2.2023

Muhoksen keskustan teollisuusaluetta laajennetaan

Muhoksen keskustan teollisuusaluetta laajennetaan kevään 2023 aikana. Alueelle lisätään yhteensä 9 yritystonttia. Lisäksi alueelle rakennetaan uutta tiestöä ja korjataan olemassa olevaa. Työt ovat jo käynnissä.

Korttelissa 214 on kaavamerkintä T eli Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue ja kortteleissa 215 ja 217 on asemakaavassa merkintä TY eli Teollisuusrakennusten korttelialue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että alueen tonteille voi rakentaa yritysten toimitiloja, kuten kalusto-, varasto- tai teollisuushalleja.

Muhoksen kunnanvaltuusto on vahvistanut teollisuusalueen tonttien hinnat 30.1.2023 kokouksessaan. Tonttien neliöhinta on 4-6 €/m². Lisätietoa tonteista saa Muhoksen kunnan elinkeinopäälliköltä ja osoitteesta muhos.fi/yritystontit/.

Keskustan teollisuusalue on Muhoksen kunnan merkittävin yritysalue. Alueen rakentaminen ja kaavoitus on käynnistynyt jo 1970-luvulla. Keskustan teollisuusalueella sijaitsee tällä hetkellä noin 15 yritystä ja ammattiopisto Luovin Muhoksen yksikkö. Teollisuusalueen laajennus tulee olemassa olevan alueen kylkeen.

Uudistuvan teollisuusalueen kunniaksi Muhoksen kunta järjestää alueelle nimikilpailun. Kilpailuun voi osallistua ajalla 2.2.-14.2.2023. Linkki kilpailulomakkeelle.

Lisätiedot

Asseri Pitkälä
Elinkeinopäällikkö
044 4970 006
asseri.pitkala@muhos.fi

Hannu Leskelä
Maanrakennusmestari
044 4970 313
hannu.leskela@muhos.fi