2.2.2023

Muhoksen kunta panostaa yritysympäristön kehittämiseen

Muhoksen kunta panostaa vahvasti Muhoksen yritysympäristön kehittämiseen. Kunta hakee rahoitusta Muhos Biopark -kehittämishankkeeseen. Tarkoituksena on kehittää Muhoksen aluetta bio- ja kiertotalouden sekä energia-alan yritysten tarpeisiin.

Hankkeella on tarkoitus parantaa alueen kilpailukykyä ja mahdollistaa vähähiilisen energian tuotantoa ja siihen liittyvien sivuvirtojen hyödyntämistä. Alueelle sijoittuvia teollisuuden ja maatalouden toimintoja voisivat olla esimerkiksi lannoite- ja peltotuotteiden jalostus, älykkäät kasvihuoneet, kaasun jatkojalostajat ja biohiilitehdas.

Muhos Biopark on koko Muhoksen kunnan käsittävä konsepti, joka kokoaa bio- ja kiertotalousalueet sekä energiatuotanto- ja varastointialueet. Muhos Biopark vahvistaa Muhoksen aluetta energiahubina älykkään infran ja uusiutuvan energian tuotannon muodossa. Alueelle syntyvä ekosysteemi tukee myös olemassa olevien yritysten toimintaedellytyksiä, kasvua ja kehitystä.

”Muhos Bioparkin kehittämisen pohjana on Muhoksen kuntastrategia, jossa todetaan Muhoksen olevan edelläkävijä hyvinvoinnissa, yrittäjyydessä ja uusiutuvan energian tuotannossa. Yksi kuntastrategian päämääristä on olla elinvoimainen ja erottuva. Käytännössä tavoite on lisätä investointeja, yritystoimintaa ja työpaikkoja sekä vahvistaa kunnan mielikuvaa. Nyt haettava Muhos Biopark -hanke tukee keskeisesti tämän päämäärän saavuttamista,” Muhoksen kunnanjohtaja Jussi Rämet kertoo.

Muhoksen elinkeinopäällikkö Asseri Pitkälä näkee Muhoksella runsaasti potentiaalia yritysten sijoittumispaikkana: ”Muhos Biopark voisi tarjota yrityksille hyvän sijainnin ja työvoiman saatavuuden lisäksi synergiaetuina muun muassa edullista uusiutuvaa energiaa. Alueella on tilaa uusille investoinneille ja kasvuyrityksillä on mahdollisuus laajentaa toimintaansa”.

”Muhos Biopark on herättänyt myös kiinnostusta tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioympäristönä. Oulun innovaatioallianssi on toiminut Muhoksen kunnan kumppanina Muhos Bioparkin innovaatioekosysteemin kehitystyössä luomalla uusia liiketoiminnan mahdollisuuksia Muhokselle”, tutkimusjohtaja Pekka Tervonen Oulun yliopistosta kertoo. Oulun innovaatioallianssissa ovat mukana mm. Oulun yliopisto, Oulun ammattikorkeakoulu, koulutuskuntayhtymä OSAO, VTT ja Luonnonvarakeskus Luke.

Muhos Biopark -hankkeelle haetaan rahoitusta Pohjois-Pohjanmaan liitosta. Koko hankkeen kustannusarvio on 143.000 euroa, josta Muhoksen kunnan omarahoitusosuus on 30 %.

Lisätiedot

Jussi Rämet
Kunnanjohtaja
044 4970 001
jussi.ramet@muhos.fi

Asseri Pitkälä
Elinkeinopäällikkö
044 4970 006
asseri.pitkala@muhos.fi

Pekka Tervonen
Tutkimusjohtaja
040 6739 519
pekka.tervonen@oulu.fi