4.1.2023

Muhoksen kunnanvirastossa tilamuutoksia

Muhoksen kunnassa on vuoden 2022 aikana käsitelty kunnanviraston tilamuutostarpeita. Muutostarpeet ovat liittyneet kunnan työllisyyspalveluiden henkilöstön sijoittumiseen, hyvinvointialueelle siirtyvien henkilöiden tilaratkaisuihin sekä varhaiskasvatuksen, vapaa-aikapalveluiden ja uuden lomituspalvelun hallinnon henkilöstön tilatarpeisiin. Muutoksella halutaan tarkoituksenmukaistaa kunnan tilojen käyttöä.

Muutostarpeiden kartoittamiseksi perustettiin keväällä 2022 työryhmä, jonka johdolla tilamuutoksia valmisteltiin. Tilamuutosten luonnoksia käytiin läpi tilamuutosten piirissä olevan henkilöstön kanssa, ja saadun palautteen pohjalta valmisteltiin suunnitelmaehdotus työntekijöiden uusille sijoituksille. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen 12.12.2022 kokouksessaan.

Tilamuutosten yhteydessä uuden hyvinvointialueen henkilöstö keskitetään omiin tiloihinsa kunnanviraston Asematien puoleiseen osaan ja sivistys- ja hyvinvointipalveluiden sekä lomituspalveluiden hallinnot siirretään kunnanvirastolle. Muutoksen yhteydessä vapaa-aikapalvelujohtajan sekä liikunnanohjaajan toimistot siirtyvät yläkoululle, ja Oulujoki-Opiston toimisto siirtyy yläkoulun sisällä 1. kerroksesta 2. kerrokseen sivistys- ja hyvinvointipalveluiden hallinnolta vapautuviin huoneisiin.

Tilamuutokset käynnistyivät joulukuun 2022 lopussa kunnanviraston sisäisillä työhuonejärjestelyillä. Vuodenvaihteessa entisestä valtuustosalista purettiin siirrettävät toimistomoduulit. Saliin rakennetaan uudet nykyaikaiset toimistotilat.

Hankkeen alustava kustannusarvio on noin 160.000 euroa ja mahdolliset kalustehankinnat arviolta 20.000 euroa. Hanke rahoitetaan vuoden 2023 talousarviossa rakennusten pieniin peruskorjauksiin varatusta rahasta. Tilamuutokset valmistuvat huhtikuun 2023 alkuun mennessä ja ne eivät aiheuta katkoksia kunnan palvelutuotannossa.

Lisätiedot

Mikko Kari
Tekninen johtaja
044 4970 308
mikko.kari@muhos.fi